Nieuws

Kinderopvang en gastouderbureau schenken 20.000 bomen

  • 19 maart 2021
  • Flora en fauna

In Salland wordt een nieuw klimaatbestendig bos geplant. Kinderopvang Columbus Junior en Gastouderbureau 4Kids doneren hiervoor 20.000 bomen. De grond wordt beschikbaar gesteld door Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer plant de bomen en beheert het bos. Donderdag 18 maart 2021 werd de overeenkomst tussen de 4 partijen ondertekend. Eind dit jaar start de aanplant van de 5 hectare bos, een oppervlakte van ruim 7 voetbalvelden. 

CO2-uitstoot compenseren

Met de schenking van ruim 20.000 bomen wordt de CO2-uitstoot van 2020 en 2021 van Columbus Junior en 4Kids volledig gecompenseerd en werken de organisaties klimaatneutraal. Sebastiaan Dekkers, algemeen directeur Columbus Junior en 4Kids: "Kinderopvang is erop gericht om bij te dragen aan een optimale ontwikkeling en een gelukkig leven voor kinderen. Maar hoe gelukkig wordt dat leven als we aan de andere kant de planeet op volle kracht uitputten, vervuilen en opwarmen? Duurzaamheid is daarom een onmisbaar onderdeel van onze filosofie. Wij maken onze kinderopvang op allerlei vlakken duurzamer en creëren bewustzijn bij onze kinderen over het belang van natuur en groen. Uiteindelijk willen we naar een uitstootvrije opvang. Zolang dat nog niet het geval is, planten wij elk jaar bomen om onze CO2-uitstoot volledig te compenseren."

Verbinden van twee natuurgebieden

Het nieuwe bosgebied vormt de verbinding tussen de natuur op de Borkeld en de Sallandse Heuvelrug in de driehoek Rijssen, Holten en Markelo. Ine Nijveld, boswachter Staatsbosbeheer: "Dit nieuwe bos is klimaatbestendig. Een bos met verschillende soorten bomen die beter tegen droogte, warmte en ziekte kunnen en waar planten, dieren en insecten zich kunnen ontwikkelen. Dit is naast het belang voor het klimaat ook belangrijk voor de biodiversiteit."

Iedereen een boom 

De nieuwe bomen die geplant worden, tellen mee in het provinciale project Iedereen een Boom. Provincie Overijssel wil voor iedere inwoner een boom planten, 1,1 miljoen in totaal en iedereen kan helpen om dit aantal te bereiken. Gedeputeerde Ten Bolscher, Provincie Overijssel: "Columbus Junior en 4Kids geven een prachtig voorbeeld van hoe bedrijven ook kunnen bijdragen aan het planten van bomen. Zo gaan we samen de klimaatverandering tegen en creëren we een fijne leefomgeving voor planten en dieren. Én voor onszelf."

Buitenfonds

Het realiseren van meer bos en de samenwerking hiervoor met het bedrijfsleven doet Staatsbosbeheer samen met Buitenfonds. Zij faciliteren de samenwerking en zien erop toe dat de bijdragen worden ingezet voor de afgesproken projecten. Buitenfonds is dan ook verantwoordelijk voor de samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel en Columbus Junior en 4Kids.

Wil je als bedrijf ook bomen doneren of projecten ondersteunen? Neem dan contact op met het Buitenfonds.

Meer over dit onderwerp