Nieuws

Uiterwaarden Gelderse Poort afgesloten vanwege hoogwater

  • 02 februari 2021
  • Recreatie

De komende dagen stijgt het water in de uiterwaarden langs Waal en Rijn. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort bij Nijmegen wordt afgesloten voor publiek. Dat is nodig voor de rust van alle dieren. Zo voorkomen we dat dieren die een veilig heenkomen hebben gezocht op hoogwatervrije plekken het water in worden gedreven.

Als gevolg van zware regenval in bovenstroomse gebieden langs de Rijn overstroomt de komende dagen een groot deel van de uiterwaarden. Afhankelijk van de waterstand worden de komende dagen gebieden in de Gelderse Poort afgesloten. De afsluiting wordt aangegeven met bordjes en posters met uitleg. Boswachters zijn met regelmaat aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven aan bezoekers.

Grazers

De beheerder van de kuddes runderen en paarden, die jaarrond in de natuurgebieden leven, heeft maatregelen getroffen. In gebieden die volledig overstromen zijn de kuddes weggehaald. In gebieden met hoogwatervrije plekken staan hooibalen die de grazers lokken naar de plekken die droog blijven. De kuddebeheerder volgt de runderen en paarden nauwgezet.

Kleinere dieren

Kleinere dieren zoals ree, haas, das en konijn, maar ook de allerkleinsten zoals muizen en mollen zoeken ook de hoogwatervrije gebieden op. Dit gaat alleen goed als ze niet verstoord worden. Om onnodige stress te voorkomen en om te voorkomen dat dieren niet het water in worden gejaagd, is rust nodig in de laatste droge delen van de overstroomde uiterwaarden. Staatsbosbeheer sluit daarom een aantal uiterwaarden af voor publiek. Zodra het water weer voldoende gezakt is, worden de uiterwaarden weer opengesteld. De boswachter van Staatsbosbeheer vraagt bezoekers begrip te hebben voor deze situatie.

Bezoekers die het hoogwater willen bekijken kunnen dit het beste doen vanaf de dijken. Zo krijgen de dieren in de uiterwaarden de rust die ze in deze periode nodig hebben. 

Meer weten?

Lees het boswachtersblog van boswachter Daan Meeuwissen over het hoogwater. 

Foto: hoogwater Gelderse Poort 2020

Meer over dit onderwerp