Nieuws

Ministerie van LNV presenteert nieuwe Bossenstrategie

  • 18 november 2020

Vandaag presenteert het ministerie van LNV de nieuwe Bossenstrategie 2030. Een belangrijke stap voor de toekomst van bos in Nederland. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over de revitalisatie van bestaande bossen, compensatie van verdwenen bos en duurzaam houtgebruik. De grootste uitdaging is de ambitie voor meer nieuw bos in Nederland; 37.000 hectare. Staatsbosbeheer neemt hiervan 5.000 hectare voor zijn rekening, en is alvast begonnen met de aanplant. 

Bos moet weer groeien

We zijn vorig jaar al voortvarend gestart met de uitbreiding van bos; de eerste 70 hectare is reeds geplant. Vorig plantseizoen hebben we bijna 1,6 miljoen jonge bomen geplant, een deel daarvan in de nieuwe bossen. En het aantal nieuwe jonge bomen dat wij de komende jaren gaan planten wordt nog fors hoger. Het bos moet weer gaan groeien in Nederland. 

Bosvisie

Bossen zijn van groot belang. Ze leveren een bijdrage aan de internationaal vastgestelde klimaatdoelen, aan de biodiversiteit en aan de kwaliteit van onze leefomgeving, én leveren ons hout voor bijvoorbeeld vloeren en gebouwen. Daarom wil Staatsbosbeheer samen met de partners in de bos- en houtsector, het Rijk, provincies en gemeenten het bosareaal in Nederland weer uitbreiden. Lees hier meer over in onze bosvisie

Meedoen

Wil je ook meer bos in Nederland en helpen? Dat kan! Ga naar www.nederlandplantbomen.nl 

Meer over dit onderwerp