Nieuws

Bredere bosrand voor hazelmuis

  • 26 november 2020

Staatsbosbeheer gaat op diverse plekken in Zuid-Limburg de bosranden verbreden. Deze bosranden worden geschikt gemaakt als leefgebied voor de hazelmuis, een beschermde Rode Lijstsoort die alleen in het zuiden van ons land voorkomt. De maatregelen starten op 1 december 2020 en duren tot 15 maart 2021, gedurende de winterslaap van de hazelmuis en vóór het vogelbroedseizoen weer begint.

Rode Lijstsoort

De hazelmuis komt alleen in Zuid-Limburg voor, en is in Nederland een bedreigde diersoort en streng beschermd. Vroeger kwam hij vaak voor in hakhout en langs bosranden. Maar sinds de traditionele hakhoutcultuur is gestaakt, heeft deze typische struikbewoner het moeilijk. Staatsbosbeheer doet er dan ook samen met partners alles aan om het leefgebied van de hazelmuis te behouden en te herstellen.

Maatregelen

Afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer gewerkt aan groene verbindingen en bosranden in Zuid-Limburg. Heggen en houtsingels zijn aangeplant en er is veel snoeiwerk verricht aan de bestaande bosranden. Struiken krijgen daar nu gelegenheid om zich te ontwikkelen. Onderzoeken wijzen uit dat de maatregelen het gewenste resultaat hebben, en dat de hazelmuis zijn plek hier heeft gevonden. Bovendien profiteren ook andere soorten van deze groene overgangen, zoals diverse zangvogels, insecten en de zeldzame grauwe klauwier. Door de samenwerking met meerdere terreineigenaren, creëren we beogen we een effect op grotere schaal. De dieren kunnen zich zo verplaatsen richting de Eifel en de Ardennen. Op de projectpagina vind je meer info over de maatregelen die we vanaf 1 december tot 15 maart ondernemen.

Meer weten over de hazelmuis?

Kijk dan op staatsbosbeheer.nl/hazelmuis. Hier kun je o.a. luisteren naar onze podcast Groene Oren waar de hazelmuis zélf het woord neemt.

Meer over dit onderwerp