Nieuws

Pilot natuurinclusieve landbouw in Flevoland

  • 10 juni 2020

Met het loslaten van 9 stuks Jersey jongvee in het Kuinderbos begon gistermiddag in Flevoland een nieuwe pilot van Staatsbosbeheer in het kader van de natuurinclusieve landbouw. Bijzonder is hier de combinatie van biologische melkveehouderij en akkerbouw met agroforestry. De bijdrage van Staatsbosbeheer bestaat uit het beschikbaar stellen van 21 hectare bos voor begrazing door koeien. Doel is meer structuurvariatie te krijgen ten behoeve van een grotere biodiversiteit en daarnaast het aanpakken van verruiging en het beperken van maaibeheer.

 

Kruisbestuiving

De samenwerking met de aangrenzende biologische boer Hakvoort, de eigenaar van het vee, werkt in wederzijds belang en biedt tal van voordelen voor milieu, productie, natuur en landschap. De boer heeft op zijn land bij het Kuinderbos windsingels en houtwallen geplant en gebruikt een gevarieerd weidemengsel (‘saladebuffet’). De bomen en struiken verbeteren het productiemilieu en zorgen voor een meer geleidelijke landschappelijke overgang van de polder naar het bos. Ze bevorderen daarnaast de biodiversiteit, in het aangrenzende Kuinderbos komen o.a. de das en de argusvlinder voor.

Klik hier voor het verhaal van boer Jelle en boswachter Harco.

 
Meer over dit onderwerp