Nieuws

166 hectare nieuwe bomen geplant in Flevoland

  • 22 april 2020

De afgelopen winter is er in Flevoland weer hard gewerkt aan het weerbaar en toekomstbestendig maken van het bos. De afgelopen jaren is een flink deel van de essenten prooi gevallen aan essentaksterfte. Hierdoor was het noodzakelijk om zieke en dode bomen te vervangen voor nieuwe bomen. In totaal zijn er 166 hectare nieuwe bomen geplant. Door bij de nieuwe aanplant gebruik te maken van verschillende boomsoorten ontstaat er een gevarieerd, afwisselend en duurzamer bos. Zo zijn er soorten gebruikt die beter tegen droogte kunnen. 

Afwisseling

Op deze manier is het bos beter bestand tegen invloeden van klimaat en blijft het bos op termijn dus duurzaam in stand. Afwisseling zorgt voor spreiding van risico’s, goed voor alle functies die het bos heeft. Een dergelijk bos kan tot in lengte van jaren hout blijven produceren, de natuur ontwikkelt zich er verder en de recreant vindt er een plek om te ontspannen en te onthaasten. Het bos legt bovendien CO2 vast. Zo draagt een bos bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. 

Megaklus

De natte- en vervolgens droge omstandigheden hebben het werk in het afgelopen plantseizoen moeilijk gemaakt. Uiteindelijk is het toch gelukt om in heel Flevoland 166 hectare bos volgens planning opnieuw in te planten, een megaklus. Daarnaast zijn er ook nog zo’n 700 laanbomen geplant en ruim 5200 ‘veren’, een grotere maat jonge bomen dan gebruikelijk. Alleen al in het Horsterwold is 76 hectare beplant, ongeveer 150 voetbalvelden. 

Opgroeien

We willen natuurlijk dat vele generaties van dit opgroeiende bos gaan genieten. De jonge bomen zijn daarom beschermd tegen wildvraat, met rasters of individuele bescherming. De verwachting is, dat de rasters na ongeveer 5 jaar weer weggehaald kunnen worden, omdat de boompjes dan zo groot zijn geworden dat het aanwezige wild er vrijwel geen effect meer op heeft. 
 

Meer over dit onderwerp