Nieuws

Agrarische sector draagt bij aan herstel Malieveld

  • 28 oktober 2019

Deze maand liep het Malieveld twee keer aanzienlijke schade op toen demonstrerende boeren met hun trekkers over het grasveld en de omliggende taluds en bermen en de Koekamp reden. Na een uitgebreide inspectie blijken de kosten voor herstel op ruim 27.000 euro uit te komen. Staatsbosbeheer heeft inmiddels afspraken gemaakt met agrarische bedrijven en organisaties over het herstel van het Malieveld.

Al snel werd terreineigenaar Staatsbosbeheer door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd om te helpen bij het herstel. Staatsbosbeheer waardeert deze genereuze gebaren zeer. Immers, het Malieveld in Den Haag is van oudsher de plek waar mensen samenkomen om hun stem te laten horen of om zich te vermaken. Het terrein wordt intensief gebruikt. Verwacht mag worden dat gebruikers er netjes en respectvol mee omgaan, zodat ook groepen ná hen er gebruik van kunnen maken. Daarom maakt Staatsbosbeheer vooraf afspraken met de gebruikers over wat wel en vooral ook over wat niet kan.

Hulpaanbod

Om het gebied te herstellen is in onderling overleg besloten in te gaan op het hulpaanbod van LEMKEN Nederland B.V. (specialist in onder andere grondbewerking en zaaitechniek) uit Zeewolde en Henry Swinkels Landbouwmechanisatie/Massey Ferguson uit Soerendonk. Zij gaan zonder kosten te rekenen de randen van het Malieveld herstellen. Dit gebied, met name de stroken onder de bomen, is door diepe bandensporen het zwaarst beschadigd.

Specifiek beheer

Er is ook besloten dat de vaste aannemer van het Malieveld, AH Vrij, het minder zwaar beschadigde grasveld gaat herstellen. Dit omdat het veld specifiek beheer nodig heeft om te kunnen voldoen aan het intensieve gebruik. AH Vrij rekent een extra laag tarief. Barenbrug Zaden en DSV Zaden leveren gratis het graszaad voor zowel het grasveld als de taluds.

Bedragen

Om de resterende kosten te kunnen betalen, stellen de volgende organisaties geld beschikbaar:
- Agractie, de organisator van de eerste demonstratie: € 5.000;
- Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi): € 2.500;
- Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten (Hisfa): € 1.500.

Herstelwerkzaamheden

In verband met de veiligheid voor recreanten op het Malieveld heeft Staatsbosbeheer afgelopen week al de grootste kuilen in het grasveld gedicht en de wandelpaden bijgewerkt. De komende weken zal het veld verder worden geëgaliseerd en worden ingezaaid met zaad dat ook bij lage temperaturen ontkiemt. Ook zullen paaltjes worden teruggeplaatst. De herstelwerkzaamheden aan de randen kunnen pas in het voorjaar beginnen als het gebied minder nat wordt en de temperatuur weer gaat stijgen.

Meer over dit onderwerp