Nieuws

Boomplantseizoen van start: ruim 1 miljoen nieuwe bomen

  • 06 november 2019

Staatsbosbeheer is weer gestart met het planten van bomen. Verspreid over het hele land planten wij deze winterperiode meer dan 1 miljoen bomen. Dit gebeurt als onderdeel van regulier bosbeheer, de aanplant van nieuw bos en de herplant van bestaande bosgebieden die getroffen zijn door essentaksterfte.

Planten in de winter

De winterperiode is van oudsher hét seizoen om bomen te planten. In de winter staat de ontwikkeling van een boom nagenoeg stil en kunnen jonge bomen makkelijk uitgegraven worden op de kwekerijen en geplant worden in het bos. In het voorjaar en de zomer is dit veel moeilijker; dan zijn de bomen vol in de groei. De beste periode om bomen te planten loopt grofweg van november tot april. 

Meer bos

Staatsbosbeheer werkt hard aan meer bos in Nederland. Meer bos is belangrijk voor het klimaat, biodiversiteit, recreatie en duurzame houtproductie. Momenteel bestaat ongeveer 10 % van Nederland uit bos. Op Europese schaal is dat weinig. Duitsland heeft bijvoorbeeld 30 % bos. In de Scandinavische landen is dit percentage nog hoger. Omdat bos een belangrijke bijdrage kan leveren aan het klimaat, door het opnemen en vastleggen van CO2, realiseert Staatsbosbeheer de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos. Dit doen we op grond die reeds in eigendom is van Staatsbosbeheer maar nu een andere bestemming heeft zoals grasland. Momenteel werken we uit welke plekken hier het meest voor in aanmerking komen. We hopen dat meer organisaties en overheden ons voorbeeld volgen, zodat op veel plaatsen nieuwe bossen gerealiseerd worden. 

Gevarieerd bos

We planten veel verschillende soorten bomen in de nieuwe bossen en in de bossen die getroffen zijn door essentaksterfte. We maken gebruik van bekende soorten zoals beuk, eik, berk, linde en esdoorn, maar ook van minder bekende bomen zoals de fladderiep, zoete kers, veldesdoorn, zwarte els en zwarte noot. Gevarieerde bossen zijn beter bestand tegen klimaatverandering, langere periodes van droogte, ziektes en stormen. Ze bieden een gevarieerdere leefomgeving voor verschillende planten en dieren die in de Nederlandse bossen leven en zijn bovendien een stuk aantrekkelijker om in de toekomst in te wandelen en te fietsen. 

Samenwerking bedrijfsleven

We merken dat er veel interesse is vanuit het bedrijfsleven om bij te dragen aan een groene omgeving en te investeren in het Nederlandse bos. Zo werken we via het Buitenfonds sinds vorig jaar samen met Shell Nederland, die de komende 12 jaar € 17,4 miljoen uitrekt voor het planten van 5 miljoen bomen in heel Nederland. Hiermee financiert Shell Nederland de noodzakelijke herplant in bossen die hard getroffen zijn door essentaksterfte. 
Ook in samenwerking met onder andere Greenchoice en Sublime FM planten wij bomen. Via het Buitenfonds kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan nieuwe bossen en andere natuurprojecten in Nederland.

Veel verschillende locaties

De komende maanden worden er op veel verschillende plekken bomen geplant. Een greep uit de verschillende locaties:

  • Op 2 november zijn er reeds ruim 190 bomen geplant in het nieuwe geboortebos Nieuw-Wulven. 
  • Later in november worden ruim 1000 nieuwe bomen bij het Diemerbos geplant.
  • In het Waalse bos en Nieuw-Wulven worden samen met Trees for All en verschillende bedrijven 18.000 bomen geplant.
  • Samen met Shell Nederland herplanten we dit seizoen ruim 500.000 bomen, verspreid over Nederland, met name in Flevoland en Zuid-Holland. 
  • Eind dit jaar herplanten we ruim 7,5 hectare bos in Grote Vliet en in januari gaan enkele duizenden nieuwe bomen in het Purmerbos de grond in. 
  • Het Bentwoud wordt in december uitgebreid met 18.000 bomen en struiken.
  • Aan het eind van het bomenplantseizoen op 18 maart 2020 worden duizenden kinderen betrokken bij het planten van bomen tijdens de Nationale Boomfeestdag. Op deze dag streven we naar het planten van een recordaantal van 500.000 bomen op één dag, waarvan een flink deel in gebieden van Staatsbosbeheer.
Meer over dit onderwerp