Nieuws

750.000 nieuwe bomen in Flevoland

  • 17 april 2019

De provincie Flevoland is landelijk het zwaarst getroffen door de essentaksterfte. Na een periode van vooral vellingen voor de veiligheid, is er ook een start gemaakt met de herplant van gemengd, toekomstbestendig bos. Het afgelopen halfjaar zijn er zo'n 750.000 nieuwe bomen geplant.  

285 voetbalvelden

Afgelopen maanden is er zo’n 70 hectare bos geplant op plekken waar eerst essen stonden. Daarnaast komt de eerste generatie populieren uit de tijd van de inpoldering gaandeweg aan zijn eind. Ook hier is zo snel mogelijk weer voor een nieuwe generatie bomen gezorgd, bijna 90 hectare.Verder zijn er ook bomen aangeplant voor nieuwe bossen, bij elkaar zo’n 35 hectare. Alle nieuwe aanplant bij elkaar beslaat een kleine 200 hectare, dat is ongeveer 285 voetbalvelden. Wijkt Flevoland daarmee af van de rest van het land? Op dit moment wel, als gevolg van de typisch Flevolandse omstandigheden. In andere bosrijke provincies waar de bossen ouder zijn ligt het verjongingstempo wat lager maar ook daar wordt gewerkt aan het bos van de toekomst.

Concurrentie in het bos

Nog een typisch Flevolandse eigenaardigheid: in Flevoland is de bodem zo voedselrijk dat de bodembegroeiing van bijvoorbeeld brandnetels en kleefkruid voor flinke concurrentie zorgt. Eventuele jonge zaailingen redden het daarin niet. Een deel van het bos is bovendien nog te jong om voor zaailingen te zorgen. Daarnaast planten we op sommige plekken populieren en die verjongen zichzelf doorgaans niet spontaan.

Gemengde aanplant

Er is vooral gemengd bos aangeplant. Hoofdzakelijk loofbos waarin o.a. eik, beuk, haagbeuk, iep, linde, esdoorn, zoete kers, berk, zwarte els, acacia, walnoot, en zwarte noot zijn gebruikt. Goed voor de natuur, de afwisseling en ook uit oogpunt van risicospreiding. Daarnaast zijn er ook fijnsparren en populieren geplant en talloze bloeiende struiksoorten met bessen, zoals sleedoorn en meidoorn. Ook de komende jaren staat op veel plekken herplant op het programma van Staatsbosbeheer in Flevoland. We zijn bijvoorbeeld in Almere nog tot en met 2025 met deze enorme klus bezig.

 

Meer over dit onderwerp