Nieuws

Maashorst door ecoduct verbonden tot één groot natuurgebied

  • 09 oktober 2019

Het ecoduct over de A50 in de Maashorst is officieel geopend voor grote grazers. Dit ecoduct herstelt, samen met de tussenliggende verbindingszone en het ecoduct verderop over de N324, de koppeling van de natuurgebieden rondom Herperduin met de rest van De Maashorst. De grazers hebben dankzij de ecoducten maar liefst 1100 hectare natuur tot hun beschikking. In dit gebied zorgen zij voor het vergroten en opbloeien van de biodiversiteit. De Maashorst wordt zo steeds meer de groene long voor de wijde omgeving.

Verspreiding

De twee ecoducten bij Oss en Schaijk werden al door tal van kleine dieren gebruikt. Sinds kort kunnen ook taurosrunderen en Exmoor pony’s de oversteek maken. Doordat deze grazers plantenzaden verspreiden via hun vacht en hun mest gaan ze zorgen voor een toename van de soortenrijkdom aan beide kanten van het natuurgebied. Ook kan er nu genetische uitwisseling plaatsvinden tussen de kuddes aan beide zijden.  

Staatsbosbeheer heeft samen met ARK en de vier Maashorstgemeenten gewerkt aan de Maashorst tot één groot aaneengesloten natuurgebied. Wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zijn in het gebied vrijgelaten. Er zijn diverse landbouwpercelen opgekocht, ingericht en aangesloten op de rest van de Maashorstnatuur. En met resultaat: bijzondere en zeldzame soorten als grauwe klauwier, raaf, veldkrekel en kleine parelmoervlinder keerden al terug naar de Maashorst. De opening van de natuurbrug is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. Met wildcamera’s is al geregistreerd dat de taurossen en Exmoor pony’s het ecoduct nu al gebruiken.

 

 

Meer over dit onderwerp