Nieuws

444 hectare nieuwe riviernatuur langs de Waal

  • 27 september 2019

Tussen de dijken van de Waal zijn drie projecten afgerond. Het gaat om de Heesseltsche Uiterwaarden, Afferdense en Deestse Waarden en Loenensche Buitenpolder. Concreet betekent dit weer 444 hectare nieuwe riviernatuur en dus meer veerkracht in het riviersysteem. 

Samenwerking

In deze uiterwaarden gaan waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand. Er zijn meestromende geulen gegraven en uiterwaarden verlaagd. Rivierwater kan hier zijn weg vinden, natuurlijk gevolgd door planten en dieren onder en boven water. En in deze nieuwe natuur kunnen mensen naar hartenlust struinen en genieten. Het resultaat van jarenlang intensief samenwerken tussen Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland, lokale gemeenten en bewoners. 

Waaldag

Zaterdag 28 september 2019 wordt de oplevering van de drie projecten gevierd tijdens de Waaldag. Deze dag is er ook een publieksmiddag in de drie nieuwe gebieden.

Meer informatie over de projecten en de publieksmiddag lees je op het boswachtersblog.

Meer over dit onderwerp