Nieuws

Vlees edelherten Oostvaardersplassen nu verkrijgbaar

  • 21 januari 2019

Na een zorgvuldige voorbereiding door wildgroothandel Van Meel en Staatsbosbeheer komt het vlees van de edelherten uit de Oostvaardersplassen vandaag op de markt. Het vlees gaat naar restaurants, poeliers en voedselbanken. Voor consumenten is het vlees te koop via Koopeenhert.nl.

Provincie Flevoland heeft in juli 2018 besloten tot een nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. Eén van de consequenties daarvan is dat het aantal edelherten teruggebracht zal worden van zo’n 2.320 naar 490 dieren. Een klein deel van de geschoten dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren zoals vos en raaf. Het overige vlees wordt vanaf vandaag op diverse manieren voor menselijke consumptie aangeboden, zodanig dat het voor verschillende groepen mensen beschikbaar komt.

Maaatschappelijk doel

Van Meel en Staatsbosbeheer doneren zo’n 2.000 kilo edelhertenvlees aan Voedselbanken Nederland. Het gaat om 8.000 eenheden diepvries goulash/stoofvlees verpakt per 250 gram.

Verkoop

Consumenten kunnen alleen online een vleespakket van 2 kilo of van 4 kilo kopen via koopeenhert.nl. Het pakket van 2 kilo bestaat uit 4 hamburgers, 4 worstjes, 8 biefstukken, een portie biefstukpuntjes en een portie poulet en kost € 59,95. Het pakket van 4 kilo kost € 99,95. Poeliers en restaurants die edelhert uit de Oostvaardersplassen willen verkopen, kunnen direct contact opnemen met wildgroothandel Van Meel.

Vergoeding

Staatsbosbeheer ontvangt van Van Meel een marktconforme vergoeding van een paar euro per kilogram edelhert. Het geld vloeit terug naar het natuurgebied en zal deels worden gebruikt om een deel van de kosten te dekken. Ook door Van Meel zijn er investeringen gedaan. Thomas van Meel: “We zijn hier ingestapt omdat we geloven in de mooie kwaliteit van het edelhertenvlees uit de Oostvaardersplassen. Bovendien past het in onze visie om lokaal vlees van edelherten beschikbaar te maken”.

Vlees van hoge kwaliteit

Berend te Voortwis van Koopeenhert.nl: “We hebben het in Nederland vaak over het voorkomen van voedselverspilling. Een deel van het edelhertenvlees blijft in de Oostvaardersplassen achter als voedsel voor andere dieren. Wij vinden het zinvol om de rest van het vlees, dat anders naar het destructiebedrijf gaat, voor consumptie aan te bieden. Het is vlees van zeer hoge kwaliteit”.

Verwerking van vlees

Edelherten die in de Oostvaardersplassen geschoten worden en geschikt zijn voor consumptie worden ontdaan van ingewanden en in een koelinstallatie opgeslagen. Van Meel haalt de edelherten vervolgens op en brengt ze naar zijn locatie in Amsterdam, waar het vlees verder verwerkt wordt. De edelherten worden eerst één tot twee weken gerijpt in een daarvoor speciaal ingerichte koelcel. De NVWA keurt vervolgens het vlees.

Meer info

Meer over dit onderwerp