Nieuws

Vermindering edelherten Oostvaardersplassen

  • 15 januari 2019

Provinciale Staten van Flevoland hebben in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. Een van de consequenties van het nieuwe beleid is dat het aantal edelherten in het gebied terug zal worden gebracht naar 490 dieren. Op 10 december 2018 is gestart met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen. Het afschieten vindt plaats in de Oostvaardersplassen en de gebieden eromheen die voor de edelherten te bereiken zijn. Veiligheid en zorgvuldigheid staan daarbij voorop. Daarom zijn in het kader van de veiligheid gebieden afgesloten voor het publiek.

134 edelherten geschoten

In de periode van 10 december 2018 t/m 8 januari 2019 zijn in totaal 134 edelherten geschoten in de Oostvaardersplassen. Er zijn 112 dieren voor consumptie aangeleverd. In de periode van 22 december 2018 t/m 1 januari 2019 is er niet geschoten. Op 9, 10 en 11 januari heeft er eveneens geen afschot plaatsgevonden in verband met de werkzaamheden in het gebied: werk aan de vangkraal voor de paarden in het kerngebied, het planten van beschutting in de Driehoek en het ophogen van de bestaande beschuttingsrichels. Er is op 15 dagen afschot verricht, dat betekent krap 10 dieren per dag. Dat is lager dan het streefaantal van 20 per dag. Staatsbosbeheer gaat daarom extra inzet plegen door uitbreiding van de dagen en tijden waarop het afschot wordt verricht, passend binnen de vergunningsvoorwaarden. Het is de verwachting dat, naarmate de winter vordert, de edelherten beter benaderbaar worden en er meer afschot gerealiseerd kan worden. De vergunning geeft de ruimte om in de periode van 1 september 2018 tot 31 december 2019 de opgave van het verminderen van de herten te realiseren, waarbij tussen 1 april en 1 september geen afschot is.

Verstoring

De faunabeheerder bekijkt bij elk schot óf er verstoring van ganzen en smienten is en wat de mate van verstoring is. In de eerste week is bovendien ook via een van de uitzichtpunten gemonitord. De verstoring van vogels door het afschot is nihil. Bij het schieten van edelherten, met in de nabijheid grote groepen ganzen, is geen verstoring bij de ganzen waargenomen. Ganzen blijven bij het schot op hun plek zitten. Daarnaast wordt gelet op de reactie van de edelherten op het schot. Zij blijken slechts kort te reageren. De algemene reactie is dat de herten enkele tientallen meters lopen, waarna ze stil blijven staan en kijken wat er gebeurt. Wat opvalt is dat de herten zich in grote groepen ophouden en afstand bewaren tot de faunabeheerders. Als ze een auto zien, rennen ze soms enkele honderden meters over het veld. Er is niet waargenomen dat de edelherten het moeras in rennen.

Vogels

Naast de monitoring van de verstoring door het schot worden wekelijks de aantallen vogels in het gebied gemonitord. Deze aantallen worden vergeleken met de aantallen van voorgaande jaren. Deze vergelijking is lastig te maken, de natuur is nu eenmaal wispelturig. Omdat we afgelopen jaar een zeer droge zomer hebben gehad zijn de aantallen vogels in het gebied aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Het warme weer van nu speelt daar ook een rol bij. Opvallende gast is de klapekster. Gedurende de gehele maand december zit deze wintergast al in de Driehoek. Op 10 januari zijn drie volwassen zeearenden gezien in het gebied. De maandelijkse roofvogel-, ganzen- (en smienten-)tellingen laten al langere tijd lagere aantallen vogels zien. Dit verschil is niet te verklaren door het afschot. Wekelijks vindt er evaluatie van de monitoringsgegevens plaats, waarna de uitvoering zo nodig wordt aangepast.

Meer info

Meer over dit onderwerp