Antwoorden op veelgestelde vragen over de samenwerking tussen

Shell en Staatsbosbeheer

Shell en Staatsbosbeheer? Op het eerste gezicht wellicht een verrassende combinatie. Toch hebben we goede redenen om de handen ineen te slaan. Dat leggen we je graag uit: hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de samenwerking.

Nog even kort wat we gaan doen

Staatsbosbeheer en Shell gaan samenwerken. Shell investeert 17,4 miljoen euro in Buitenfonds. Met dat geld gaat Staatsbosbeheer de komende 12 jaar 5 miljoen bomen planten (1.740 hectare, dat is zo’n 2.600 voetbalvelden). De bomen worden geplant op de lege plekken in het bos die ontstaan (zijn) door de essentaksterfte. Daarnaast gaan we samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling, educatie en innovatie. 

Waarom gaat Staatsbosbeheer met Shell samenwerken?

Shell heeft contact gezocht met ons. Shell wil investeren in het Nederlandse bos en wij hebben de plekken daarvoor. Bos speelt een belangrijke rol in de klimaatdoelen. Het neemt CO2 op. Het planten van bomen is een heel goed middel om CO2 op te vangen en lange tijd vast te leggen. Over het effect van het bos op de vastlegging van CO2 doen verschillende getallen de ronde. Het hangt er namelijk vanaf wat je meetelt. Wat het bos zelf vastlegt of bijvoorbeeld ook, hoeveel CO2-uitstoot je voorkomt door het vervangen van fossiele grondstoffen door hout. Wij gaan alleen uit van wat het bos zelf doet en rekenen dan met 6 tot 10 ton vastgelegde CO2 per jaar.

Uiteindelijk is het bos de grote winnaar van deze samenwerking. Daar is het ons om te doen. Met deze samenwerking kunnen we de lege plekken in het bos die ontstaan door de essentaksterfte voorzien van nieuwe jonge bomen. Naast het planten van bomen gaan we ook samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling, educatie en innovatie.

Maar waarom juist Shell?

We hebben hier lang en goed over nagedacht. Maar het gaat ons uiteindelijk om het bos. We hebben onvoldoende middelen om een groot deel van de benodigde bomen te planten. Met subsidies en vanuit eigen middelen kan Staatsbosbeheer maar een beperkt deel aanplanten. Omdat de overheid minder is gaan investeren in natuur en bos, zoeken wij expliciet meer samenwerking met marktpartijen en de samenleving. Met de inbreng van Shell kunnen we het probleem dat is ontstaan door de essentaksterfte in één keer oplossen. Zonder Shell was dat niet gelukt. Het zou onverantwoord zijn zo'n bijdrage aan het Nederlandse bos niet te verwelkomen. En we hopen dat meer bedrijven volgen.

Het gaat jullie gewoon om het grote geld?

Wij worden niet rijker van deze samenwerking; het bedrag gaat op aan aanplant en onderhoud van de bomen. Nederland wordt er 5 miljoen bomen rijker van.

Werken jullie met meer partijen samen? Of alleen Shell?

We werken met tal van organisaties samen. Op het gebied van recreatie, natuur, bos, educatie etc. Maar de omvang van deze samenwerking maakt deze wel uniek.

Door met Shell samen te werken krijgen jullie toch een slechte naam?

Dat zou jammer zijn en niet terecht. Natuurlijk hebben we hierover nagedacht. Voor ons is de natuur altijd het belangrijkste. En van deze samenwerking wordt het bos echt een stuk beter. Daar is het ons om te doen.

De bomen komen op de plek van omgezaagde essen, dus er komt niet meer bos door deze samenwerking?

We planten de bomen in bestaande bossen door het hele land, op de lege plekken in het bos die ontstaan door de essentaksterfte. Het is onze ambitie om ook meer bos in Nederland te realiseren. Samen met Shell kijken we of we dit kunnen realiseren. Ze zijn geïnteresseerd om ook hierin een rol te spelen. Inmiddels willen er veel meer bedrijven en particulieren bijdragen aan de financiering van bos en wordt er op veel plekken in Nederland nieuw extra bos geplant. Inmiddels al honderden hectares. 

Jullie gaan bomen planten, terwijl jullie op andere plekken juist bomen kappen. Hoe zit dat?

We willen meer bos, en ook zorgen voor meer biodiversiteit in Nederland. Op veel plekken staat die biodiversiteit onder druk. In sommige gebieden kiezen de provincies voor bijvoorbeeld heide of duinen; belangrijke leefgebieden voor veel plant- en diersoorten die erg onder druk staan. Hier gaan we heel zorgvuldig en terughoudend mee op: alleen als er geen alternatieven zijn voeren we dit uit. En altijd met 100% compensatie van het bos dat om deze reden gekapt moet worden. Op andere plekken is er ruimte voor meer nieuw bos. Uiteindelijk streven we er op termijn naar om het areaal bos in Nederland fors te vergroten. Zo willen wij om te beginnen in onze eigen gebieden 5.000 hectare nieuw bos aanplanten. Hier zijn we al hard mee aan de slag. Al enkele honderden hectares nieuw bos zijn aangeplant.