Shell en Staatsbosbeheer

Partners voor Nederlands bos

Shell en Staatsbosbeheer; niet de meest voor de hand liggende samenwerkingspartners. Toch hebben ze elkaar gevonden in een gezamenlijk thema: de gevolgen van klimaatverandering tegengaan door de aanplant van bossen. “De samenwerking is voor Shell een mooie stap in de richting van meer duurzaamheid”, vertelt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland BV. “Het Nederlandse bos is in deze samenwerking uiteindelijk de grote winnaar,” zegt directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer.
Dit vind ik één van de mooiste kanten van de energietransitie: onverwachte samenwerkingen met partners die we nog niet kennen.
Marjan van Loon, directeur Shell Nederland BV

Klimaat op de agenda

Shell wordt weliswaar vooral in verband gebracht met fossiele energie en CO2-uitstoot, maar het bedrijf werkt hard aan een energievoorziening met minder schadelijke effecten. “Klimaat staat hoog op onze agenda”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland BV. “We doen al veel, met zonne- en windparken en met gebruik van de restwarmte van onze raffinaderij in Rotterdam. En we steunen bosprojecten in het buitenland om CO2 te binden.” Die buitenlandse projecten waren mede de aanleiding om contact te zoeken met Staatsbosbeheer. “Onder onze medewerkers groeide de wens om niet alleen over de grens, maar ook in Nederland projecten te steunen. Dat maakt onze inspanningen voor een betere wereld zichtbaarder in eigen land. Zo kwamen we terecht bij Buitenfonds en bij Staatsbosbeheer."

5 miljoen bomen

Shell wilde bomen planten en Staatsbosbeheer heeft plekken om dat te doen.  Shell stelt over een periode van 12 jaar 17,4 miljoen euro beschikbaar. Staatsbosbeheer kan hiermee 1.740 hectare bos onder handen nemen. In totaal gaat het om de aanplant van 5 miljoen nieuwe, gezonde bomen die geplant worden op de plekken waar ze het hardst nodig zijn: de lege plekken in het bos die ontstaan (zijn) door de essentaksterfte. We planten verschillende boomsoorten terug op de open plekken.

Essentaksterfte

De Nederlandse bossen zijn zwaar getroffen door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte die heel veel bomen aantast. Een groot deel van die bomen moet worden vervangen, maar dat kost veel geld. Staatsbosbeheer krijgt van de overheid een vast budget per hectare om de natuur te onderhouden, maar daarin is geen rekening gehouden met calamiteiten zoals de essentaksterfte.

Lees meer over essentaksterfte

Bos is grote winnaar

“Zonder de steun van Shell kunnen wij eenvoudig geen 5 miljoen bomen aanplanten,” legt Sylvo uit. “Ongetwijfeld zijn er mensen die hun wenkbrauwen fronsen of regelrecht vinden dat Staatsbosbeheer niet kan samenwerken met fossiele energieverstrekkers”, zegt directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer. “Onze overweging is dat het Nederlandse bos in deze samenwerking uiteindelijk de grote winnaar is. De samenwerking is misschien onverwacht, maar op de lange termijn alleen maar positief."

Gevarieerd bos

Het resultaat? Een gevarieerder bos en een grotere soortenrijkdom van planten en dieren. Dit maakt het bos weerbaarder, doordat het minder vatbaar is voor ziekten. Het is voor bezoekers ook prettiger om in te vertoeven. Bovendien slaan de nieuwe bomen meer CO2 op dan wanneer je niets zou doen en de natuur zijn gang laat gaan. Dat scheelt gemiddeld 10-14 ton CO2 per hectare per jaar.

Elkaar helpen

“We kunnen de energietransitie alleen versnellen als we het grootser aanpakken, zegt Marjan. “En dat kan als we elkaar helpen. Het zou enorm fijn zijn als meer bedrijven zich bij ons aansluiten.” Sylvo vult aan: “Het mooie is dat de urgentie onze creativiteit en innovatiedrang vergroot. Ik denk dat er een heel interessante periode aanbreekt. Inclusief bijzondere samenwerkingen. Dit is daar alvast één van.”

Het mooie is dat de urgentie onze creativiteit en innovoatiedrang vergroot.
Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer
Shell en Staatsbosbeheer; samen planten we bomen