Natuurgebied

Zuid-Beveland

Zilte zeelucht, vogels, fruit en oesters. Zuid-Beveland kent een echt Zeeuws landschap, met een geschiedenis van overstromingen.

Over Zuid-Beveland

Hier laat Zeeland zich van zijn rijkste kant zien; van overheerlijke oesters uit Yerseke tot de rijpe appels en peren uit de fruitboomgaarden. En onderweg kom je wellicht nog een schaapsherder met zijn kudde tegen. Niet voor niets heeft een deel van dit gebied, ‘De Zak van Zuid-Beveland’, de titel Waardevol Cultuurlandschap gekregen.

Zout water

Het water zorgt tot op de dag van vandaag voor de aanvoer van zout kwelwater, waarin zoutminnende planten als zeekraal leven. Ook voor trek- en watervogels is het hier goed toeven. 's Winters is dit gebied het domein van de ganzen. De kolgans strijkt er met vele duizenden tegelijk neer. In de zomer is het gebied rijk aan weidevogels; de Deesche Watergang is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor steltlopers.

's Winters strijken duizenden kolganzen neer in Zuid-Beveland.