Natuurgebied

Vlietland

Dé plek voor waterpret, watersport en mooie rijke Hollandse natuur in ontwikkeling.

Over Vlietland

In Vlietland gaan sportieve recreatie en relaxte natuurbeleving hand in hand. De meeste vogels en vlinders zie je aan de bosranden. Nieuw aangeplante struiken met bloemen en bessen trekken tal van dieren aan. Wie in het voorjaar langs het krekengebied wandelt, wordt getrakteerd op een concert van de rietzanger en kleine karekiet.

Bosbeheerplan

Staatsbosbeheer verwijdert zieke essen en bomen die gevaar vormen voor bezoekers. Daarvoor in de plaats komen inheemse boomsoorten die het landschap verrijken. Dankzij het bosbeheerplan (PDF), dat in samenspraak met gebiedspartijen tot stand is gekomen, ontstaat een steeds gevarieerder landschap. Dat bevordert de biodiversiteit. Vooral de overgangen van nat naar droog zijn aantrekkelijk voor planten en dieren. Graslanden zijn ingezaaid met een kruidenmengsel. Aantrekkelijk voor bezoekers, maar ook voor insecten. Vrijwilligers zorgen voor het ophangen van vogelhuisjes en het planten van bloembollen. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk voor Vlietland. Zij onderhouden vogelhuisjes, verwijderen berenklauw en werken mee aan diverse natuurprojecten. Meer weten over alle vrijwilligersactiviteiten? Neemt contact op met de boswachter of de vrijwilligerscoördinator via westvoorden@staatsbosbeheer.nl

In Vlietland is ruimte voor de natuur en voor watersport