Natuurgebied

Súdwest-Fryslân

Blinkend water, weidse polders en wuivende rietkragen geven voedsel en een broedplek aan water- en weidevogels. Met daartussen de oude bossen en kliffen van Gaasterland.

Bezoekersinformatie

Ligging

In het zuidwesten van Friesland. 

Deelgebieden

In Súdwest-Fryslân liggen de volgende natuurgebieden: Alddyksgat, Balkster Bos (Balkster Bosk), Bledsjebos (Bledsjebosk), Bokkeleanebosk, Boksleat, Bos Elfbergen (Bosk Elfbergen), Bremer Wildernis (Bremer Wyldernis), Brouwersachte, Burgwerder Park (Burchwerter Park), Buiten Ee (Bûten Ie), De Pine, De Staten, De Warren, Davidsbos (Davidsbosk), Delburen Bos (Dellebuorren Bosk), Frijgerzen, Galgeland (Galgelân), Geaupolder, Gouden Boaiem, Grutte Griene, Harichster Bos (Harichster Bosk), Haulster Bossen (Haulster Bosken), Heanmar, 't Zwin (It Swin), Jolderenbos (Jolderenbosk), Kloosterkooi, Kooi van Goënga, Kop Bloksloot (Kop Bloksleat), Koudumer Hoogte (Koudumer Heech), Lemster Polders, Lytse Griene, Marswâl, Nannewijd (Nannewiid), Nijemirdumer Heide (Nijemardumer Heide), Potskar, Rietpollen (Reidpôllen), Rozenbos (Roazebosk), Rotstergaaster Wallen, Zandhuizerveld (Sánhûster Fjild), Sondeler Gaast, Sondeler Leien, Star Numanbos (Star numanbosk), Swettepoel, Wijckelerhop (Wikeler Hop), Wikkeskar, Wyldemerk, Wyldemerkbos (Wyldemerkbosk).

Geopend

De natuurgebieden in Súdwest-Fryslân zijn het hele jaar toegankelijk. Tijdens het broedseizoen kunnen delen van gebieden tijdelijk zijn afgesloten. Actuele informatie hierover is te vinden op de toegangsborden bij de gebieden.

Gedeelten van het Sneekermeer zijn aangewezen als winterrustgebied voor vogels. Watersporters worden gevraagd tussen 1 oktober en 1 april deze met gele boeien gemarkeerde rustgebieden te mijden. Schaatsers hoeven geen rekening te houden met de winterrustgebieden. Als er ijs ligt, zijn de vogels er niet. En veiligheid gaat voor alles. Watersporters mogen bijvoorbeeld bij naderend onweer wel door een rustgebied varen.

Honden

Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

Fysieke beperking

De verharde paden zijn toegankelijk voor rollators en rolstoelen.

Kanoën

Informatie over kanoverhuur en kanoroutes in Nannewiid is te vinden op de volgende locatie:

Restaurant By Aalzen, Badweg 32, Oudehaske.

Activiteit of evenement melden

Wil je een activiteit of evenement organiseren in dit gebied? Meld je dan minimaal 4 weken van tevoren bij de boswachter. Voor meer informatie: aanmelden van evenementen en activiteiten.