Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Súdwest-Fryslân

Blinkend water, weidse polders en wuivende rietkragen geven voedsel en een broedplek aan water- en weidevogels. Met daartussen de oude bossen en kliffen van Gaasterland.

Over Sudwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân is een lappendeken van natuurgebieden, waarin het thema ‘water’ centraal staat. Buitenbeentje in dit gebied zijn de Gaasterlandse bossen.

It Lege Midden

De Friezen noemen Sudwest-Fryslân ook wel It Lege Midden (het lage midden). Vroeger was het lage, moerassige gebied slechts doorwaadbaar over een zandrug, de Gravinnedijk. Maar door de eeuwen heen werd het gebied bedijkt en verkaveld en werden veengebieden afgegraven voor turfwinning.

Tegenwoordig is Sudwest-Fryslân een gebied met uitgestrekte meren en ouderwetse hooilandpolders, eilanden met moerasbossen, zomer- en winterpolders. Ook de petgaten van de turfwinning zijn zichtbaar. Langs het IJsselmeer tref je schraalgrasland en rietmoeras. Aan land vallen de orchideeënrijke graslanden op en vind je in bijvoorbeeld Nannenwiid zeldzame veenflora.

Glooiend Gaasterland

Net als de rest van de provincie heeft Gaasterland water en uitgestrekte weilanden. Maar ook houtsingels, intieme oude hakhoutbossen, slingerende beekjes en zelfs kliffen. Er leven reeën, ganzen en dassen. In de Wyldemerk – een idyllische plas in de bossen – vind je zoveel bijzondere libellen dat het tot Nederlands eerste officiële libellenreservaat is uitgeroepen.

Gaasterland herbergt maar liefst twintig bewoonde dassenburchten. Ze liggen verscholen in de bosranden en houtwallen. De schuwe das waagt zich alleen ’s nachts buiten. Maar als je oplet, zie je zijn graaf- en vraatsporen.

Jaarrond vogels

In het voorjaar buitelen de kieviten en grutto’s boven de weilanden. En vanaf de IJsselmeerdijk bij Mokkebank heb je dan prachtig zicht op kluten, lepelaars en kemphanen.

In het najaar komen vanuit het noorden duizenden riet-, kol- en brandganzen naar de Wite en Swarte Brekken om te overwinteren. Dit natte gebied is een veilige plek om te overnachten, onbereikbaar voor vossen en andere gevaren. In de ochtend vliegen de ganzen weer op, op zoek naar eten. En dat doen ze niet in stilte. Hun gegak draagt ver over de vlakke weilanden. Als het voorjaar wordt, nemen de weidevogels het gebied weer van de ganzen over. Zij broeden graag op het vochtige grasland.

’s Winters grazen er tienduizenden ganzen neer in de rietlanden en dobberen overwinterende watervogels als smienten en wintertalingen op de plassen. Daarom is een aantal gebieden aangewezen als winterrustgebied. Ze liggen voornamelijk langs de ondiepe randen van de meren. Lees meer in de folder Winterrust Vogels in Zuidwest-Fryslân.

Wasplaten

In de herfst moet je vooral naar de Rotstergaasterwallen. Hier groeien de kleurigste paddenstoelen van ons land: wasplaten. Wasplaten zijn zeldzame, kleurige paddenstoelen die in onbemeste graslanden voorkomen. Daarvan hebben we er niet veel in Nederland. In de Rotstergaasterwallen is een wasplatenreservaat ingesteld. Een mooie samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Nederlandse Mycologische Vereniging. Bekijk het filmpje van boswachter Herco over wasplaten.

Watersport, wintersport en wandelen

Overal in en rond Súdwest-Fryslân vind je water, dus zeilen, zwemmen en surfen kun je hier als de beste. Watersporters kunnen alle kanten uit op het IJsselmeer en de grote meren, zoals het Fluessen, Sneekermeer en Slotermeer. In de dorpen bij de grote meren zijn kano’s en zeilboten te huur. Maar ook wandelend of op de fiets is het gebied prachtig te verkennen.

In de winter wordt er volop geschaatst. Zodra het maar een beetje gevroren heeft, is de ondiepe en door bomen omringde veenplas Nannewiid bij Oudehaske ‘the place to be’ voor schaatsers. ’s Zomers is deze plas vooral heel mooi om met een klein, ondiep bootje te bevaren. Als er sneeuw ligt zet Staatsbosbeheer langlaufroutes uit in de Gaasterlandse bossen. In deze bossen ligt 70 km wandelpad en bijna 20 km ruiterroute.