Natuurgebied

Súdwest-Fryslân

Blinkend water, weidse polders en wuivende rietkragen geven voedsel en een broedplek aan water- en weidevogels. Met daartussen de oude bossen en kliffen van Gaasterland.

Over Sudwest-Fryslân

Glooiend Gaasterland

Net als de rest van de provincie heeft Gaasterland water en uitgestrekte weilanden. Maar ook houtsingels, intieme oude hakhoutbossen, slingerende beekjes en zelfs kliffen. Er leven reeën, ganzen en dassen. In de Wyldemerk – een idyllische plas in de bossen – vind je zoveel bijzondere libellen dat het tot Nederlands eerste officiële libellenreservaat is uitgeroepen.

Gaasterland herbergt maar liefst 20 bewoonde dassenburchten. Ze liggen verscholen in de bosranden en houtwallen. De schuwe das waagt zich alleen ’s nachts buiten. Maar als je oplet, zie je zijn graaf- en vraatsporen.

Jaarrond vogels

In het voorjaar buitelen de kieviten en grutto’s boven de weilanden. En vanaf de IJsselmeerdijk bij Mokkebank heb je dan prachtig zicht op kluten, lepelaars en kemphanen.

In het najaar komen vanuit het noorden duizenden riet-, kol- en brandganzen naar de Wite en Swarte Brekken om te overwinteren. Dit natte gebied is een veilige plek om te overnachten, onbereikbaar voor vossen en andere gevaren. In de ochtend vliegen de ganzen weer op, op zoek naar eten. En dat doen ze niet in stilte. Hun gegak draagt ver over de vlakke weilanden. Als het voorjaar wordt, nemen de weidevogels het gebied weer van de ganzen over. Zij broeden graag op het vochtige grasland.

’s Winters grazen er tienduizenden ganzen neer in de rietlanden en dobberen overwinterende watervogels als smienten en wintertalingen op de plassen. Daarom is een aantal gebieden aangewezen als winterrustgebied. Ze liggen voornamelijk langs de ondiepe randen van de meren. Lees meer in de folder Winterrust Vogels in Zuidwest-Fryslân.

Wasplaten

In de herfst moet je vooral naar de Rotstergaasterwallen. Hier groeien de kleurigste paddenstoelen van ons land: wasplaten. Wasplaten zijn zeldzame, kleurige paddenstoelen die in onbemeste graslanden voorkomen. Daarvan hebben we er niet veel in Nederland. In de Rotstergaasterwallen is een wasplatenreservaat ingesteld. Een mooie samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Nederlandse Mycologische Vereniging. Bekijk het filmpje van boswachter Herco over wasplaten.

Watersport, wintersport en wandelen

Overal in en rond Súdwest-Fryslân vind je water, dus zeilen, zwemmen en surfen kun je hier als de beste. Watersporters kunnen alle kanten uit op het IJsselmeer en de grote meren, zoals het Fluessen, Sneekermeer en Slotermeer. In de dorpen bij de grote meren zijn kano’s en zeilboten te huur. Maar ook wandelend of op de fiets is het gebied prachtig te verkennen.

In de winter wordt er volop geschaatst. Zodra het maar een beetje gevroren heeft, is de ondiepe en door bomen omringde veenplas Nannewiid bij Oudehaske ‘the place to be’ voor schaatsers. ’s Zomers is deze plas vooral heel mooi om met een klein, ondiep bootje te bevaren. Als er sneeuw ligt zet Staatsbosbeheer langlaufroutes uit in de Gaasterlandse bossen. In deze bossen ligt 70 km wandelpad en bijna 20 km ruiterroute.