Natuurgebied

Staphorsterveld

Waterrijke natuur met het typische slagenlandschap van lange, smalle stroken land waar vroeger turf werd gestoken.

Over het Staphorsterveld

Natuurgebied het Staphorsterveld bestaat uit meerdere deelgebieden, elk met hun eigen kwaliteiten. Olde Maten is een waardevol laagveengebied. Over een aantal jaren moet het een geheel vormen met de Weerribben en de Wieden. In de oeverlanden langs de Vecht is de grootste groeiplaats van wilde kievitsbloemen te vinden. In het Jutjesriet kun je overwinterende ganzen en broedende weidevogels observeren. Ook direct buiten Hasselt valt genoeg te genieten. De Stadsgaten van Hasselt zijn een natuurgebied op zichzelf.