Natuurgebied

Staphorsterveld

Waterrijke natuur met het typische slagenlandschap van lange, smalle stroken land waar vroeger turf werd gestoken.

Veengebied Staphorsterveld

Waterrijke natuur aan de oevers en achter de dijk van het Zwarte Water. De geschiedenis van dit stukje Overijssel tussen Hasselt en Zwartsluis laat zich lezen in de strakke, rechte lijnen van het oude ontginningsgebied De Olde Maten.

Al in de middeleeuwen haalden kloosterlingen hier veen uit de grond. Maar vooral in de eerste helft van de 19e eeuw werd er veel turf gewonnen. Het resultaat daarvan is een slagenlandschap: lange, smalle stroken land afgewisseld met stroken bos. Die bosstroken zijn dichtgegroeide sloten, die vroeger werden gebruikt om de turf met bokken (platte schuiten) af te voeren.

Ook interessant in het Staphorsterveld zijn de Stadsgaten van Hasselt. Via half verharde paden loop je om dit turfwinningsgebied heen. Er komen nog zeldzame trilvenen en de vlinder de zilveren maan voor. De Veenslootlanden was ooit een eendenkooi, nu nog slechts een ruïne. De oorspronkelijke functie is nog goed te herkennen dankzij de hoog opgaande bomen van het kooikersbos in het verder lege land. Rond de oude kooi liggen zandpaden waar je het Staphorsterveld en zijn geschiedenis kunt beleven.

 

Contact
Boswachter Egbert Beens
Egbert Beens Boswachter van dit gebied
Wijkweg 2
7954 HP Rouveen
e.beens@staatsbosbeheer.nl 06-50213097