Natuurgebied

Schoorlse Duinen

Een eeuw geleden nog één grote zandbak, nu een prachtige mix van strand en duinen, bossen en heide.

Over de Schoorlse Duinen

Eind 20e eeuw gingen natuurbeschermers en duinbeheerders op zoek naar alternatieve vormen van duinbeheer, met meer ruimte voor de natuur. In 1997 zijn in de Kerf maatregelen genomen om zand, wind en water weer vrij spel te geven in de Schoorlse Duinen. Daarbij werd ook een gat gegraven in de eerste duinenrij, zodat bij gunstige storm het zeewater in de achterliggende duinvallei kan stromen.

Verrijking flora en fauna

Afgelopen jaren heeft de natuur razendsnel van de nieuwe situatie geprofiteerd. Veel bijzondere planten (zoals zilt torkruid, strandbiet en gewortelde champignonzwam) en dieren (onder andere de bontbekplevier en de rugstreeppad) hebben zich in het gebied gevestigd. Daarnaast heeft het samenspel van stuivend zand en zeewater een fascinerend landschap opgeleverd waarvan talloze mensen jaarlijks genieten. Daarmee is De Kerf een succesvol voorbeeld geworden voor andere gebieden.

Samenwerking

De Kerf is tot stand gekomen dankzij een samenwerkingsverband tussen de Stichting Duinbehoud, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Staatsbosbeheer heeft als beheerder van het gebied de werkzaamheden uitgevoerd.

Struinen

De Schoorlse duinen kent een uitgebreid netwerk van wandelroutes. Maar wist je dat je op een hoop plekken ook kunt struinen en van de paden af mag? In Jan Bas z'n tuintje, Speelkuil, Wulpendal, Hargerplas, Groeter en Zandgat kun je de duinen op je eigen manier ontdekken, in Midden Open Duin kun je voor het gemak ook de struinroute volgen. De gemarkeerde wandelroutes brengen je door het hele gebied en vandaaruit kun je je eigen dwaalroute starten.

Uitzicht op zee vanaf De Kerf. Zand, wint en water hebben hier vrij spel.