Natuurgebied

Salland

Dwaal over de verlaten paden en heidevelden van de Sallandse Heuvelrug, langs grillige eiken en stokoude jeneverbessen.

Over Salland

Wie denkt dat alleen Limburg gezegend is met mooie heuvels, is nooit op de Sallandse Heuvelrug geweest. Daar golft het landschap en liggen ‘bergen’ tot wel 76 m hoogte. Je vindt er stille heidevelden en bossen vol dieren, met stokoude jeneverbesstuiken, grillige eiken en witte berken.

Ontstaan van de Sallandse Heuvelrug

Over het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug doet een mooi verhaal de ronde. Een reus uit Pruisen ging op weg naar onze Zuiderzee om die te dempen. Hij had daarvoor een grote zak zand bij zich. Maar daar zat een gaatje in. Het zand liep er uit en zo ontstonden de Sallandse heuvels. In werkelijkheid zijn de heuvels opgestuwd door een enorme gletsjer, tijdens de voorlaatste ijstijd. De ijsmassa duwde de grond voor zich uit en zo ontstond de stuwwal.

Vogelparadijs

Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug is rijk aan vogels en het enige leefgebied van het korhoen in Nederland. De korhoenhaan is prachtig blauwzwart. Het korhoen is erg schuw, dus de kans is niet heel groot dat je het dier ziet. Die kans is groter bij de boompieper. Hij vliegt al zingend een paar meter omhoog en dwarrelt dan als een parachuutje omlaag. Bij boompjes op de heide houden zich 's winters klapeksters op. Ze spietsen gevangen muizen op een doorn of op prikkeldraad. Zo bewaren ze voedsel voor een later moment.

Het korhoen komt in Nederland alleen nog op de Sallandse Heuvelrug voor.

Korren

Staatsbosbeheer doet er alles aan om de populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug te behouden. Niet alleen omdat het zulke schitterende dieren zijn, maar ook omdat de aanwezigheid van korhoenders alles zegt over de toestand van de heide. Waar zij het naar hun zin hebben, kunnen andere dieren het ook goed rooien. Dus profiteren ook tapuiten, wulpen, boomvalken, nachtzwaluwen, hagedissen en vlinders van de beschermingsmaatregelen voor de ‘korren’.

De Borkeld

De Borkeld is een prachtig heidegebied tussen Holten, Rijssen en Markelo. Je vind er het grootste jeneverbesstruweel van Nederland en ook het uitzicht vanaf de Friezenberg en de enorme heidevelden maken een bezoek aan de Borkeld de moeite waard. Bijzonder zijn ook de vele cultuurhistorische overblijfselen. Er liggen een aantal grafheuvels die dateren van voor onze jaartelling. 
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en Staatsbosbeheer hebben in eind 20e eeuw een tiental grafheuvels gerestaureerd. Ze zijn herkenbaar als 'hobbels' in het landschap.

Bos van zichzelf

Op de Holterberg ligt het Bos van Zichzelf. Twee percelen bos, samen 12 hectare groot, waar de natuur haar eigen gang mag gaan. Een bos waarin de komende 100 jaar geen onderhoud of kap meer plaats zal vinden. Waarin de natuur bepaalt.