Natuurgebied

't Roegwold

Rietmoerassen, veenplassen, bossen en graslanden vol kruiden. In 't Roegwold komen oude en nieuwe natuur samen.

Over 't Roegwold

’t Roegwold bestaat uit Westerpolder, Ae’s Woudbloem, Dannemeer, Tetjehorn en Haansplassen. Vier gebieden met elk zijn unieke natuurwaarden.

Westerpolder

Sinds 2002 zijn de voormalige landbouwgronden van Westerpolder in gebruik als natuurgebied. Plantenliefhebbers halen er hun hart op. Op plekken waar de voedselrijke bodemlaag is verwijderd, verschijnen schrale soorten zoals zandblauwtje. Op plekken die ’s winters onder water staan komen klein vlooienkruid, bleekgele droogbloem en goudknopje voor.

Ae's Woudbloem

Ae's Woudbloem vormt samen met de Westerpolder een gevarieerd landschap van graslanden, struwelen, plassen, moeras en drogere zandkoppen. Het nog jonge gebied is zeer geschikt om te wandelen en fietsen. Het is wel verstandig laarzen aan te trekken, veel wandelpaden zijn namelijk niet verhard.

Hier kom ik graag: Phyllis in 't Roegwold

Nadat ze een burn-out kreeg, ontdekte Phyllis dat wandelen in ’t Roegwold haar goed deed. Als ze wandelt dan krijgt ze ruimte in haar hoofd om haar gedachten op een rijtje te zetten. Samen met haar man maakt ze alle grote beslissingen in het leven al wandelend. Bekijk het verhaal van Phyllis.

Tetjehorn

Aan het Schildmeer ligt Tetjehorn, een in 2000 ingericht natuurgebied. Het is het grootste rietmoeras van Groningen, waar vogelsoorten als roerdomp, baardmannetje en porseleinhoen zich prima thuisvoelen. Ook zijn hier stukken akkerbouwgrond ingericht als foerageergebied voor eenden en ganzen.

Dannemeer

Na de inrichting van het Dannemeer bij Slochteren, verrezen op deze voormalige landbouwgronden moerassen, bossen, ruigten, open water en kruidenrijke graslanden. Het is er een eldorado voor vele vogelsoorten zoals blauwe kiekendief, wintertaling en watersnip.