Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

't Roegwold

Rietmoerassen, veenplassen, bossen en graslanden vol kruiden. In 't Roegwold komen oude en nieuwe natuur samen.

Over het Roegwold

De Westerpolder maakt samen met Ae’s Woudbloem, Tetjehorn en Dannemeer deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) Midden-Groningen. Het doel van de EHS is om natuurgebieden in heel Nederland met elkaar te verbinden. Hierdoor is het voor planten en dieren veiliger en makkelijker zich te verplaatsen en verspreiden. Met als gevolg dat er meer diversiteit ontstaat in de natuurgebieden.

Westerpolder

Sinds 2002 zijn de voormalige landbouwgronden van Westerpolder in gebruik als natuurgebied. Plantenliefhebbers halen er hun hart op. Op plekken waar de voedselrijke bodemlaag is verwijderd, verschijnen schrale soorten zoals zandblauwtje. Op plekken die ’s winters onder water staan komen klein vlooienkruid, bleekgele droogbloem en goudknopje voor.

Ae's Woudbloem

Ae's Woudbloem vormt samen met de Westerpolder een gevarieerd landschap van graslanden, struwelen, plassen, moeras en drogere zandkoppen. Het nog jonge gebied is zeer geschikt om te wandelen en fietsen. Het is wel verstandig laarzen aan te trekken, veel wandelpaden zijn namelijk niet verhard.

Tetjehorn

Aan het Schildmeer ligt Tetjehorn, een in 2000 ingericht natuurgebied. Het is het grootste rietmoeras van Groningen, waar vogelsoorten als roerdomp, baardmannetje en porseleinhoen zich prima thuisvoelen. Ook zijn hier stukken akkerbouwgrond ingericht als foerageergebied voor eenden en ganzen.

Dannemeer

Na de inrichting van het Dannemeer bij Slochteren, verrezen op deze voormalige landbouwgronden moerassen, bossen, ruigten, open water en kruidenrijke graslanden. Het is er een eldorado voor vele vogelsoorten zoals blauwe kiekendief, wintertaling en watersnip.

Resultaten 10 jaar natuurontwikkeling

Meer informatie over dit gebied vind je in de folder 't Roegwold - resultaten van 10 jaar natuurontwikkeling (PDF-juni2015).