Natuurgebied

't Roegwold

Rietmoerassen, veenplassen, bossen en graslanden vol kruiden. In 't Roegwold komen oude en nieuwe natuur samen.

Oude en nieuwe natuur in 't Roegwold

Ten oosten van Groningen ligt 't Roegwold, een gebied met oude natuur én steeds meer nieuwe natuur. Landbouwgronden tussen de al bestaande natuurgebieden worden hier heringericht.

In de Westerpolder heeft de eentonige grasmat al plaatsgemaakt voor een ruige bodem. Hier komen nu mooie bloeiers voor als goudknopje en rietorchis, en vogelsoorten als de roodborsttapuit en kleine karekiet.

In Ae’s Woudbloem is een gevarieerd landschap ontstaan met gras en struwelen, lage plassen en hoger gelegen zandkoppen. De rietmoerassen van Tetjehorn herbergen vogelsoorten als baardmannetje en porseleinhoen. De komende jaren wordt ook het Dannemeer aangepakt. Hier komen bossen, open water en graslanden vol kruiden.

Contact
Boswachter Beppie van der Sluis
Beppie van der Sluis Boswachter van dit gebied
Hoofdweg 103B
9681 AC Midwolda
b.sluis@staatsbosbeheer.nl 06-21580339