Natuurgebied

Noard-Fryslân

Zandpaden en landgoederen, ruige moerasnatuur en akkertjes, door elzen omringd. Noard-Fryslân kent talloze verrassingen.

Bezoekersinformatie

Ligging

Noord-Friesland. Landgoed Staniastate ligt tussen Leeuwarden en Dokkum, bij het dorpje Oenkerk.

Deelgebieden

Onder Noord-Friesland vallen de gebieden Blikvaart (Blikfeart), Burgumermar, De Houtwiel, De Leijen, Driezumermeer (Driezumermar), Drogehamstermieden (Hamstermieden), Egyptebos (Egyptebosk), Hempensermeer (Hempensermar), Jouswierpolder, Klaarkampermeer, Landgoed Stania State, Polder Rohel (Polder Reahel), Rinsumageesterbos (Geastmerbosk), Schwartzenbergerbos (Schwartzenbergerbosk), Twijzelermieden (Twizelermieden), Vermaningsbos (Fermanjebosk), Wijnzerpolder (Wynserpolder), Zwagermieden (Sweagermieden).

Grootte gebied

Houtwiel: ca. 220 hectare. Stania State: ca. 14,5 hectare. Burgumermar: ca. 500 hectare.

Geopend

Het weidevogelgebied ten oosten van de Houtwiel is niet toegankelijk tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli. Hetzelfde geldt voor het Burgumermar.

Fysieke beperking

In het Burgumermar is parkeergelegenheid voor mensen met een fysieke beperking. De wegen en paden zijn verhard en begaanbaar voor hand aangedreven rolstoelen. Langs wegen en paden zijn rustpunten.

Honden

Vanwege de kwetsbare natuur zijn honden in De Houtwiel niet toegestaan. Op landgoed Staniastate en in Burgumermar zijn honden aangelijnd welkom.

Wandelen, fietsen of kanoën tussen Leeuwarden en Lauwersmeer

Tussen Leeuwarden en Lauwersmeer ligt een uitgestrekt veenweidelandschap. Vanaf de jaren 80 zijn hier de natuurgebieden Groote Wielen, Sippenfennen, Houtwiel, Bûtefjild en Zwagermieden met elkaar verbonden. Het uitgestrekte landschap is opnieuw ingericht als riet- en moerasland. Naast fietsen en wandelen kun je hier ook uitstekend kanoën. In het dorpje Feanwâldsterwâl kun je een fluisterboot of kano huren. Voor de echte natuurliefhebber is er een prachtige wandeling mogelijk door het moerasgebied De Houtwiel onder Broekserwâld.
Wandelkaart nr. 7 Noardlike Fryske Wâlden is je gids voor een ontdekkingsreis door dit gebied. De kaart is te koop in de webwinkel van Falk.

Fietsen en wandelen rond Burgumermar

Tussen Drachten en Burgum beheert Staatsbosbeheer ruim 1.000 hectare groot natuurgebied. Het gaat om hooilandpolders en moerasgebied rond het Burgumermar en De Leijen. Deze beide meertjes zijn enorm visrijk en trekt bijzondere fauna aan zoals de visarend, otter en de grote zilverreigers. In de winter slapen duizenden meeuwen en vogels op het water. Bijzondere bûtlan-flora is te vinden in de zomerpolders rond Eastermar. Rond de meertjes zijn leuke fiets- en wandelmogelijkheden met meer dan 10 observatiepunten. Een goede plek om te starten is bij het paviljoen de Leijen in Rottevalle. Download fietsroute Burgumermar.

Activiteit of evenement melden

Wil je een activiteit of evenement organiseren in dit gebied? Meld je dan minimaal 4 weken van tevoren bij de boswachter. Voor meer informatie: aanmelden van evenementen en activiteiten.