Natuurgebied

Noard-Fryslân

Zandpaden en landgoederen, ruige moerasnatuur en akkertjes, door elzen omringd. Noard-Fryslân kent talloze verrassingen.

Verrassend Noard-Fryslân

Het noorden van Friesland loopt bijna geruisloos over in de Waddenzee, een bescheiden landschap van leegte en ruimte. Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet dat Noard-Fryslân nog veel meer te bieden heeft.

Zo is de Noardlike Fryske Wâlden tussen Dokkum en Drachten een prachtig kleinschalig cultuurlandschap. Boomwallen en elzensingels omarmen kleine weilandjes en akkers met boerenhuisjes. De vele zandpaden en klinkerweggetjes verbinden boerderijen als vanouds met school, kerk en kroeg. Nu zijn ze vooral heerlijk om ongestoord over te zwerven.

De Mieden en de Houtwiel bestaan uit ruige moerasnatuur en blauwgraslanden. In de Trynwâlden vind je statige buitenhuizen als Stania State, met kleurrijke tuinen voor een wandeling. Wandelen over de Goddeloze Singel is wandelen over zandpaden en door moeras. En er is natuurlijk ook water. Bij Eastermar liggen de Burgumer Mar en De Leijen, twee meren die elk jaar duizenden vogels aantrekken. Ideaal, zo vlak bij de Waddenzee. 

Contact
Boswachter Gjerryt Hoekstra
Gjerryt Hoekstra Boswachter van dit gebied
De Wedze 22B
9286 EW Twijzel
g.hoekstra@staatsbosbeheer.nl 0511-540660