Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Functioneel

Zorgt voor een goede werking van de website

Analytisch

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Tracking

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Natuurgebied

Leenderbos en Groote Heide

Twee immense natuurgebieden om eindeloos rond te zwerven. De naaldbomen, heide, vennen, stuifduintjes, kronkelpaden en boerderijtjes zorgen voor een steeds ander aanzicht.

Werk in uitvoering

Een overzicht van werkzaamheden van Staatsbosbeheer in het Leenderbos en de Groote Heide.

Bosaanplant in het Leenderbos

Staatsbosbeheer plant het eerste kwartaal van 2023 veertigduizend bomen aan in Zuidoost-Brabant. Het gaat onder meer om de zwarte els, eik, linde, zoete kers en lijsterbes.

Ingekuild plantmateriaal

Herstel heidelandschap Leenderbos

In het Leenderbos werkt Staatsbosbeheer aan herstel van het heidelandschap in het kader van natuurherstel Natura 2000.

heideveld Strabrechtse Heide, Heeze-Leende

Natuurherstel Leenderbos

Het grondwaterpeil in het beekdal Tongelreep en Leenderbos gaat veranderen en daar horen andere boomsoorten bij. Daarom halen we naaldbomen weg en planten diverse, klimaatbestendige loofboomsoorten terug

Schaapskudde Laagveld - Leenderheide