Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Leenderbos en Groote Heide

Twee immense natuurgebieden om eindeloos rond te zwerven. De naaldbomen, heide, vennen, stuifduintjes, kronkelpaden en boerderijtjes zorgen voor een steeds ander aanzicht.

Werk in uitvoering

Een overzicht van werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Leenderbos en Groote Heide.

Tijdelijke akkertjes in Leenderbos

Staatsbosbeheer heeft tijdelijke akkertjes aangelegd in het Leenderbos. Doel hiervan is het tekort aan mineralen in de bodem aan te vullen.

akkerbloemen

Bosaanplant in het Leenderbos

Staatsbosbeheer plant het eerste kwartaal van 2023 veertigduizend bomen aan in Zuidoost-Brabant. Het gaat onder meer om de zwarte els, eik, linde, zoete kers en lijsterbes.

Ingekuild plantmateriaal

Herstel heidelandschap Leenderbos en Strabrechtse heide

In het Leenderbos en op de Strabrechtse Heide werkt Staatsbosbeheer aan herstel van het heidelandschap in het kader van natuurherstel Natura 2000.

heideveld Strabrechtse Heide, Heeze-Leende

Inrichting Patersgronden bij Leenderbos

Patersgronden is een gebied van circa 22 hectare dat in het verleden in agrarisch gebruik was maar inmiddels al enige tijd als natuur beheerd wordt. Hier worden poelen hersteld, struweel en bos aangeplant en recreatieve voorzieningen aangelegd.

natuurgebied patersgronden

Natuurherstel Leenderbos

Het grondwaterpeil in het beekdal Tongelreep en Leenderbos gaat veranderen en daar horen andere boomsoorten bij. Daarom halen we naaldbomen weg en planten diverse, klimaatbestendige loofboomsoorten terug

Schaapskudde Laagveld - Leenderheide