Natuurgebied

Land van Maas en Waal

Oer-Hollandse natuur met oude bouwwerken, ganzen en steltlopers, dijkjes en eendenkooien. Dát is het Land van Maas en Waal.

Over het Land van Maas en Waal

Ingeklemd tussen Maas en Waal ligt het Land van Maas en Waal. Een oer-Hollands natuurgebied, met buitenpolders, slaperdijken, eendenkooien, uiterwaarden en boomrijke eilandjes. 

Fort Sint Andries

Fort Sint Andries was vroeger een strategische locatie: de plek waar de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog hun grootste militaire bouwwerk in ons land neerzetten. Daarvan is niets meer over, maar er zijn nog wel restanten te zien van het fort dat er in 1815 gebouwd werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bliezen de Duitsers dit fort op. Alleen de kelders bleven nog over. Het fort is nu eigendom van Staatsbosbeheer.

In 2006 en 2007 kreeg het fort een nieuwe houten ophaalbrug en luchtwachttoren. De restanten van het torenfort, de mitrailleurkazemat en de poterne (een ondergrondse ruimte bij de ingang van het fort) zijn weer toegankelijk. Ook zit er weer water in de sluis en de fortgracht. In de restanten van het torenfort hebben vleermuizen een winterverblijf.

Fort Sint Andries ligt ten noorden van Sluis Sint Andries aan de N322, tussen Heerewaarden en Rossum en is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Project Stroomlijn

In de Beuningse uiterwaarden wordt momenteel gewerkt aan project Stroomlijn. Doel is het vergroten van de veiligheid, door te zorgen voor een goede afvoer van hoogwater. Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in de rivieren belemmeren. Dit vergroot het risico op overstromingen. Daarom gaat Rijkswaterstaat samen met de terreinbeheerders, waaronder Staatsbosbeheer, aan de slag met het verminderen van deze begroeiing. Zie voor meer informatie over project Stroomlijn het thema Riviernatuur.

Fort Sint Andries is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.