Natuurgebied

Kop van Drenthe

Prehistorische urnenvelden, grafheuvels en 21e-eeuwse natuurontwikkeling. In de Kop van Drenthe liggen ze vlak bij elkaar.

Over de Kop van Drenthe

In een wedstrijdje over het meest gevarieerde gebied van Nederland gooit de Kop van Drenthe hoge ogen. Je vindt er esdorpen en beekdalen, bos, hoogveen, natte en droge heide, natte graslanden, beken en moeras.

Flora en fauna

In de Kop van Drenthe komt de gladde slang nog voor. Boven de beken vliegen bijzondere libellen als de weidebeekjuffer en witsnuitlibellen. In de natte en voedselarme graslanden en heideterreinen zijn bijzondere planten als de beenbreek, klokjesgentiaan en breedbladige orchis te vinden.

Aan zoogdieren ook geen gebrek in dit gebied. Nog niet zo lang geleden keerde de das terug in de streek. In de boswachterij Veenhuizen leeft de schuwe en zeldzame boommarter voor en in de Onlanden zwemmen bevers en otters. De Onlanden heeft ook liefhebbers van moeras- en weidevogels veel te bieden, terwijl je in de beekdalen bijvoorbeeld ook de grauwe klauwier kunt tegenkomen.

Noordsche Veld

Het Noordsche Veld werd al in de prehistorie bewoond door mensen. Er liggen tientallen grafheuvels, een urnenveld, sporen van oude nederzettingen en prehistorische akkers (celtic fields) en een hunebed. De heide, de grazende Schotse Hooglanders en Nederlandse landgeiten en het weidse uitzicht vragen om een bezoek.

Landgoed Mensinge

Mensinge wordt dan wel een landgoed genoemd, maar van pracht en praal is niet echt sprake. In en rond Mensinge werd vroeger hard gewerkt om de woeste gronden in te planten met bos. De laatste stukken heide werden hier pas vlak voor de Tweede Wereldoorlog omgevormd. Staatsbosbeheer heeft samen met de Gebruikersgroep Mensinge een visie opgesteld die de interessante geschiedenis van het gebied weer beter zichtbaar moet maken.

De Onlanden

Op de grens van Drenthe en Groningen liggen De Onlanden. In dit gebied tussen de stad Groningen en het Leekstermeer worden waterberging en natuurontwikkeling gecombineerd. Op deze manier ontstaat een aangesloten gebied van meer dan 2.300 hectare, waar moeras, graslanden, houtwallen en petgaten elkaar afwisselen. Het gebied is bij uitstek geschikt per kano, fiets of te voet van te genieten.

Fochteloërveen

Samen aan de slag voor een Toekomstbestendig Fochteloërveen. Het Fochteloërveen is een uniek natuurgebied dat dreigt verloren te gaan. Ongeëvenaard in Nederland door zijn ongekende weidsheid en zeldzame dieren en planten die er leven. Met een rijke geschiedenis. Stikstof, klimaatverandering en verstoring zetten de natuur in dit hoogveengebied onder druk. Er is snel actie nodig om te voorkomen kwetsbare soorten zoals kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes verdwijnen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Fryslân en Drenthe, de gemeenten en de waterschappen zetten samen de schouders onder dit natuurherstel. Nieuws uit Fochteloërveen lees je op de website van Natuurmonumenten.