Natuurgebied

Kanaalstreek

In de Kanaalstreek zijn overal de restanten van het veenkoloniale verleden zichtbaar. Maar je vindt er ook jonge bossen en volop vogels.

Jonge bossen en veenkolonien in de Kanaalstreek

In het zuidoosten van Groningen ligt de Kanaalstreek. De inrichting van het Vledderbos is geïnspireerd door het veenkoloniale landschap. Met veel rechte lijnen en een enkele cirkel of deel daarvan. De enige niet symmetrische lijn is het tracé van het fietspad in noordzuidelijke richting. De strokenbeplanting verstrekt dit beeld. Voor wandelaars zijn diverse extra paadjes aangelegd, die een heel andere dimensie hebben dan het oorspronkelijk padenstelsel. Smaller, bochtiger, dwars door de plantvakken.

Het Horstenerbos en het Boerendiep hebben een heel ander karakter. Dit zijn jonge bossen, met een uitgebreid netwerk van wandelpaden. De Veenhuizerstukken is zijn voormalige vloeivelden van de aardappelzetmeelfabriek. Het gebied bestaat uit water, moeras en land en is een echt vogelparadijs. In het zuidelijke deel staat een vogelkijkhut die een prachtig uitzicht biedt over het gebied.

Contact
Boswachter Jelka Vale
Jelka Vale Boswachter van dit gebied
Bovendiepsterweg 1a
9551 VW Sellingen
j.vale@staatsbosbeheer.nl 0599-320422