Natuurgebied

IJsselvallei

Overstroomde uiterwaarden, IJslandse paarden en talloze vogels en planten. Hier heeft de natuur het voor het zeggen.

Over de IJsselvallei

Steenfabriek Fortmond

Langs de IJssel liggen verschillende oude baksteenfabrieken. In de 19e eeuw stonden er wel 75 steenovens langs deze rivier. Baksteenfabriek Fortmond ligt in het buurtschap Fortmond (gemeente Olst). Hier werden van 1828 tot 1976 stenen gebakken. De restanten van de steenfabriek – ovens en een schoorsteen - zijn nu een Rijksmonument. Vanaf de naastgelegen uitzichttoren heb je mooi uitzicht over de IJssel en de Duursche Waarden. Rond de steenfabriek is een wandeling uitgezet en door het dichte ooibos loopt een 2,5 km lang laarzenpad. Startpunt: parkeerplaats steenfabriek Fortmond, Fortmonderweg, Den Nul.

De restanten van de oude baksteenfabriek Fortmond, nu een rijksmonument.

Kwartelkoning in Cortenoever

De bijzondere kronkelwaarden in Cortenoever bij Brummen zijn een pareltje op het gebied van flora. In het glanshaverhooiland en stroomdalgrasland groeien veel bijzondere plantensoorten. Hier leeft ook een van de zeldzaamste vogels van ons land: de kwartelkoning.

Doesburgse Wallen

Doesburg is van oorsprong een vestingstadje. Het werd in het Rampjaar 1672 door de Franse troepen ingenomen. Toen de Fransen vertrokken waren, kreeg de vermaarde vestingbouwer Menno van Coehoorn de opdracht een versterkte verdedigingslinie te ontwerpen: de Hoge en de Lage Linie (door de Doesburgers ook wel de Batterijen genoemd). In 1923 is de vestingstatus van Doesburg opgeheven en later zijn de wallen tot beschermd natuurgebied verklaard.

De Hoge Linie ligt aan de rand van de bebouwde kom en is niet toegankelijk voor publiek vanwege de aanwezigheid van kwetsbare vegetatie zoals trilgras en geelhartje. De Lage Linie ligt door de bebouwde kom heen en is wel open voor publiek en bereikbaar vanaf de Turfhaven of Kraakselaan. De Wallen zijn cultuurhistorisch gezien zeer interessant. Ze vormen de enige vesting van dit type in Nederland die nog zo goed bewaard is gebleven. Meer informatie: website bezoek-doesburg.nl.

Slotheuvel Bronckhorst

Aan de Kasteelweg in Bronkhorst - het kleinste stadje van Nederland - ligt nog altijd de motte, de kunstmatige aarden heuvel waarop eens het kasteel Bronkhorst stond. Dit was een machtig slot, dat zeer oud moet zijn geweest; geschat wordt dat het uit eind van de 10e eeuw dateert. Oorspronkelijk stond hier een houten burcht. Later werd het hout vervangen door steen. Kasteel Bronkhorst was het stamslot van de Heren van Bronckhorst en was een van de belangrijkste kastelen in het graafschap Zutphen. In 1828 werd het grotendeels gesloopt. Op de overblijfselen werd een landhuis gebouwd, dat op zijn beurt in 1904 werd afgebroken. Op de burchtheuvel zijn de fundamenten nog aanwezig.