Natuurgebied

IJsselmonding

De kleine eilandjes met duizenden vogels en zelfs zeearenden op het Ketelmeer en de waterrijke riviernatuur in het Reevediep zijn een feest voor vogelaars.

Reevediep

Ruimte voor de rivier

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken, is er nu extra ruimte voor het water van de IJssel. Een stelsel van inlaten, waterkerende dijken en schutsluizen voeren het rivierwater bij hoge waterstanden van de IJssel via het Drontermeer en Vossemeer naar het IJsselmeer.

Koning Willem-Alexander opende in maart 2019 de vaargeul en het nieuwe natuurgebied door de sluisdeuren van de Scheeresluis open te zetten. Daarmee werd het 34e en laatste project opgeleverd in het kader van het programma Ruimte voor de rivier.

Volop vogels

Grote groepen grutto’s hebben het Reevediep al gevonden, net als veel andere steltlopers die hier slapen en eten. Trekvogels maken hier een tussenstop om aan te sterken en tot rust te komen tijdens hun lange reis. De natuur beweegt mee met hoog- en laagwater. Hier vinden we straks riet en bloemrijke graslanden voor bijvoorbeeld de kwartelkoning. Maar ook ondiep water waar het wemelt van het leven, zoals zeldzame modderkruiper en waterspitsmuis. Met om de hoek een nieuw rietmoeras voor vogels als grote karekiet en roerdomp. 

Struinen

Vanaf de omliggende dijken en de brug heb je een prachtig overzicht over de waterrijke natuur en het rietmoeras in het Reevediep. Aan de noordkant kun je naar hartelust struinen, ook buiten de gebaande paden. Het zuidelijk deel is alleen toegankelijk via een wandel- en fietspad. Honden zijn toegestaan, maar wel aan de lijn om de vele vogels hun rust te gunnen. Verder kun je fietsen op en langs dijken rond het gebied en er is een vaargeul voor recreatievaart tussen het Drontermeer en de IJssel.