Natuurgebied

IJsselmonding

De kleine eilandjes met duizenden vogels en zelfs zeearenden op het Ketelmeer en de waterrijke riviernatuur in het Reevediep zijn een feest voor vogelaars.

IJsselmonding: feest voor vogelaars

De meest oostelijke zoete rivierdelta van Nederland heeft weer een deel van haar oude gezicht teruggekregen. De vele eilandjes doen denken aan de delta van weleer. Onverwachte beleving in een oeroud landschap onder de rook van Kampen, met eindeloze vergezichten, rust en afwisseling. Dat is de monding van de IJssel.

De dynamiek van de IJssel zorgt er voor een grote verscheidenheid aan diersoorten waaronder bever, zeearend, otter, buidelmees en talloze eendensoorten. De monding van de IJssel is daarmee de Biesbosch van het oosten.

Rond de IJsselmonding liggen tientallen eilanden van allerlei afmetingen. De grote eilanden aan de noordzijde geven de bezoeker een ongekend Robinson Crusoë-gevoel. De vele eilandjes (‘oliebollen’) in de beslotenheid van smalle ringdijken in het Vossemeer vormen een oase voor watervogels. Vanaf de dijken beleef je een bijzondere overgang van het oude Kampereiland naar de delta.

En langs de hoogwatergeul bij Kampen ligt het Reevediep, een groot nieuw waterrijk natuurgebied. Dit belooft een parel te worden van riviernatuur dichtbij de stad. 

Contact
Boswachter Jeroen den Hartog
Jeroen den Hartog Boswachter van dit gebied
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
j.denhartog@staatsbosbeheer.nl 0570-747100