Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Hollands Duin

Beschutte bossen, rul duinzand, betonnen bunkers en bollenvelden. Het Hollands Duin is een gouden combinatie van bos en duin.

Werk in uitvoering

Hier vind je een overzicht van de werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Hollands Duin.

Kwaliteitsimpuls Lentevreugd

Natuurgebied Lentevreugd is toe aan herinrichting en onderhoud. We zorgen voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare planten en dieren. Bezoekers kunnen het gebied straks nog beter beleven, dankzij het verharde pad en het vogelkijkpunt.

lentevreugd

Natuurherstel boswachterij Noordwijk

In het kader van programma Versneld natuurherstel van het ministerie LNV worden in Boswachterij Noordwijk struweel en invasieve soorten verwijderd om de Hollandse Duinen meer ruimte te geven.

Moeraswespenorchis