Natuurgebied

Hollands Duin

Beschutte bossen, rul duinzand, betonnen bunkers en bollenvelden. Het Hollands Duin is een gouden combinatie van bos en duin.

Bezoekersinformatie

Ligging

Ten noorden van Wassenaar tot de grens met Noord-Holland.

Deelgebieden

Berkheide, Boswachterij Noordwijk, Coepelduynen, Ganzenhoek, Lentevreugd, Noordvoort.

Grootte

De natuurgebieden in Hollands Duin zijn in totaal 1767 hectare groot.

Geopend

Het gebied is hele jaar toegankelijk op wegen en paden.

Fysieke beperking

De duinen zijn door de hoogteverschillen moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In Lentevreugd bij Wassenaar loopt een verhard pad van de ingang van het gebied naar de uitkijkpost. Dit pas is toegankelijk voor rolstoelen.

Honden

  • In de boswachterij Noordwijk (ten noorden van Noordwijk) zijn honden het gehele jaar aangelijnd welkom. Aan de zuidkant van de boswachterij is een hondenlosloopgebied. Hier mogen honden het gehele jaar los lopen, mits onder appel. Goed startpunt is de Duinweg. Tussen nummer 81 en 89 zijn 3 parkeerstroken.
  • Het gebied ten oosten van het wandel- en fietspad door de Coepelduynen (tussen Noordwijk en Katwijk) is het hele jaar door afgesloten voor honden (staat met bordjes aangegeven). In de rest van dit gebied mogen honden het hele jaar los, mits ze op de paden blijven.
  • In de boswachterij Wassenaar (tussen Katwijk en Wassenaar) mogen honden van 15 augustus tot 15 maart los lopen, echter wel onder appèl en op de paden. Van 15 maart tot 15 augustus moeten ze aan de lijn in verband met het broedseizoen.
  • In begrazingsgebieden moeten honden altijd aan de lijn. Let op de borden!
  • In begrazingsgebied Lentevreugd mag de hond niet mee, om verstoring van grote grazers en vogels te voorkomen.  

Voor kinderen

Er zijn digitale dierkaarten verstopt in de buurt wandelroute Malote. Lees meer over de Perfect Earth Animals-app.

Activiteit of evenement melden

Wil je een activiteit of evenement organiseren in dit gebied? Meld je dan minimaal 4 weken van tevoren bij de boswachter. Voor meer informatie: aanmelden van evenementen en activiteiten.