Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Engelsmanplaat

Op deze zandplaat in de Waddenzee broeden tientallen strandvogels en rusten honderden zeehonden.

Over Engelsmanplaat

Engelsmanplaat is één van de hoger gelegen zandplaten in het Waddengebied en daarmee van groot belang als rust- en broedplaats voor vogels. De grillen van de Waddenzee en Noordzee vormen het gebied continu; slenken verdwijnen en zorgen ervoor dat Engelsmanplaat langzaam aan het Rif vastgroeit. Soms ontstaan er ook zoutwatermoerassen, zogenaamde kwelders. Op het Rif, dat alleen tijdens flinke stormen overstroomt, ontstaan zelfs duinen met helmgras. Hier broeden tientallen strandvogels en rusten honderden zeehonden.

80.000 vogels

Het Rif is sinds 2010 een erg belangrijke broedplaats voor sterns. In 2015 broedden hier 262 paar visdieven, 174 paar Noordse sterns en 30 paar dwergsterns. Ook voor trekvogels is het gebied rondom Engelsmanplaat van groot belang, vooral ook om te rusten. In het najaar worden hier wel 80.000 vogels tegelijk geteld.

600 zeehonden

Naast vogels, zijn er rond Engelsmanplaat ook veel zeehonden te zien. Er komen twee soorten voor, de grijze zeehond en de gewone zeehond. Geregeld liggen er 600 zeehonden te rusten op het rif. Houd hier rekening mee en vaar niet te dicht langs.

Wadwachtpost

Van april tot en met september zijn er op Engelsmanplaat vogelwachters van Staatsbosbeheer aanwezig. Zij inventariseren de broedvogels en tellen rustende vogels. Daarnaast houden zij een oogje in het zeil om de rust van vogels en zeehonden te waarborgen. Tijdens laagwater is de wadwachtpost te bezoeken en kun je hier terecht met je vragen.

Staatsbosbeheer heeft zomer 2016 de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op de Engelsmanplaat vervangen door een nieuwe wadwachtpost. Documentairemaker Hans den Hartog heeft dit vastgelegd in een korte film die hieronder te bekijken is.

 

Kaap

De Kaap is het enige andere bouwwerk op Engelsmanplaat. Dit diende vroeger voor de navigatie van schepen op zee. In 2006 werd de oude kaap tijdens storm verwoest, waarna Rijkswaterstaat in 2007 een nieuwe bouwde.

Werelderfgoed Waddenzee

Door de ligging midden in de Waddenzee, maakt Engelsmanplaat deel uit van het Werelderfgoed Waddenzee. Eén van de criteria voor de toekenning van de Werelderfgoedstatus is de grote invloed van de natuur op de vorming van het landschap. Op Engelsmanplaat is dit overduidelijk; na iedere storm verleggen de platen zich en van het ene op het andere jaar kan een zandplaat veranderen in een begroeid eiland.

Op een onbewoond eiland

Wil je meer weten over de 10 onbewoonde eilanden en zandplaten in de Waddenzee zoals Engelsmanplaat? Bezoek de website Waddenzee.nl en download de brochure Op een onbewoond eiland in de Waddenzee.

Gerelateerd nieuws