Natuurgebied

Engelsmanplaat

Op deze zandplaat in de Waddenzee broeden tientallen strandvogels en rusten honderden zeehonden.

Engelsmanplaat

In het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog ligt Engelsmanplaat. Op deze dynamische zandplaat in de Waddenzee broeden tientallen strandvogels en rusten honderden zeehonden. Engelsmanplaat is doorgaans onbewoond. Alleen in het vogelbroedseizoen houden hier twee vogelwachters een oogje in het zeil om de rust van de broedvogels te waarborgen.

Je komt er alleen per boot. Of ga mee met een georganiseerde wadlooptocht vanaf het Friese vasteland. Tijdens laagwater is het grootste deel van Engelsmanplaat toegankelijk. Je kunt dan ook op bezoek bij onze vogelwachters in de wadwachtpost.

Contact
boswachter Marjan Veenendal
Marjan Veenendaal Boswachter van dit gebied
Ballumerweg 44
9163 GB Nes
m.veenendaal@staatsbosbeheer.nl 0519-542600