Natuurgebied

Duivenvoordse en Veenzijdse Polder

Open polder, hakhoutbossen uit de Middeleeuwen en wild bos met kleine slootjes. Een heerlijk gebied om te wandelen.

Over de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder

De Duivenvoordse-Veenzijdse polder vormt samen met de Veenzijdse polder een uitgestrekt gebied, dat al in de Middeleeuwen werd drooggelegd. Langs het gebied loopt de Dobbewetering, die voor de afwatering zorgt. Vroeger zorgde een molen die aan de Dobbe stond voor het leegpompen. Deze molen is inmiddels vervangen door het gemaal, dat vlakbij de spoorlijn staat. Het gebied wordt omzoomd door enkele fraaie landgoederen en boerderijen.

Beschermd gebied

Het grootste deel van de Duivenvoordse Polder is beschermd gebied. Hierdoor kunnen weide- en watervogels er ongehinderd rusten, broeden en foerageren. Het gebied is een mooie plek om reeën te spotten. Het natte bos kent een enorme paddenstoelenrijkdom. In de winter is het een kansrijke plek om de goed gecamoufleerde bokjes, een kleine snipsoort, waar te nemen. Naast de weide- en watervogels hebben ook verschillende roofvogels de Duivenvoordse polder als jachtgebied ontdekt. Zo brengen havik en buizerd er hun jongen groot. Wie gelukt heeft hoort de raaf roepen.

Wild bos

Doordat Staatsbosbeheer de ontwikkeling van dit bos voor een groot deel aan de natuur heeft overgelaten, is een wild en spannend bos ontstaan met omgevallen bomen en een drassige ondergrond. Door het bos lopen enkele slootjes die het gebied een mystiek karakter geven. Je waant je even terug in de tijd. Vanaf de rand van het bos heb je prachtig uitzicht over het weidegebied en zie je in de verte de contouren van Den Haag liggen. Een bijzonder contrast met de historische natuur.