Natuurgebied

Duivenvoordse en Veenzijdse Polder

Open polder, hakhoutbossen uit de Middeleeuwen en wild bos met kleine slootjes. Een heerlijk gebied om te wandelen.

Duivenvoordse en Veenzijdse Polder

Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Voorschoten: ze zijn bijna aan elkaar vastgegroeid. Bijna, want te midden van deze stedelijke dominantie ligt tussen de oude strandwallen de beschermde Duivenvoordse en Veenzijdse Polder. Omringd door boerderijen en landgoederen, waaronder het koninklijke landgoed De Horsten en Kasteel Duivenvoorde, is de polder heerlijk om te wandelen. Met hakhoutbossen uit de Middeleeuwen en prachtige weteringen, zoals de Veenwetering en Dobbewetering, die voor afwatering zorgen. De Schenk (of vroeger Scheyt) is van oudsher de scheiding tussen de polders en tegenwoordig zelfs de gemeentegrens tussen Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

Duivenvoordse en Veenzijdse Polder

Contact
Boswachter Mark Kras
Mark Kras Boswachter van dit gebied
Boslaan 10-12
2594 NB Den Haag
westvoorden@staatsbosbeheer.nl 070-3851050