Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Boswachterij Staphorst

Vossen, reeën, dassen en roofvogels; allemaal kun je ze tegenkomen in de bossen en op de heide van boswachterij Staphorst.

Over Boswachterij Staphorst

De bossen bij Staphorst zijn tussen 1930 en 1940 aangelegd door werklozen uit het westen van het land. Vanwege de economische crisis in die tijd werden zij ingezet in werkverschaffingsprojecten. Boswachterij Staphorst was vooral gericht op houtproductie.

Flora en fauna

Tegenwoordig tellen ook natuur en recreatie mee. Het bos wordt daarom op een zo natuurlijk mogelijke manier beheerd. Daarbij streeft Staatsbosbeheer naar variatie in soort en leeftijd. Gevarieerd, natuurlijk bos is erg in trek bij dieren. Een van die dieren is de das. Verspreid over de hele boswachterij hebben ze hun burchten gegraven.

Het bos wordt afgewisseld met vennen en heidevelden. In het noorden is nog een aantal vennen te vinden waar tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw turf werd gewonnen. In het noordoosten ligt ‘De Vier Bergen’. Dit grote heideveld geeft een goed beeld van hoe de omgeving er ten tijde van de aanleg van het bos moet hebben uitgezien.