Natuurgebied

Baronie van Breda

Statige bossen met lange lanen, vennetjes en beken. De prachtig meanderende Mark. De Baronie van Breda ademt historie.

Over Baronie van Breda

De Baronie van Breda, gelegen in het westen van Noord-Brabant, kent de mooiste en oudste bossen in de omgeving. Pronkstuk is het Mastbos: een statig bos met lange lanen, vijvers, vennetjes en 500 jaar oude bomen.

Hier kom ik graag: Sem in het Mastbos

Sem (10 jaar) komt graag in het Mastbos, bij Breda. "Daar ligt een grote omgevallen boom. Je kunt daar mooi onder kijken en dan zie je al die wortels en de grond die eraan vast blijft zitten." Bekijk het verhaal van Sem.

Chaamse Bossen

Waar ooit zandverstuivingen en natte heide lagen, is tussen 1900 en 1934 boswachterij Chaamse Bossen aangelegd. Het gebied werd ontwaterd en natte plekken werden omgezet in grasland. Hieraan dankt het gebied zijn verrassende afwisseling. Nu worden voormalige landbouwgebieden weer in oude staat teruggebracht. Zo ontstaan weer vennen en moerasgebieden. Verken de bossen te voet, per fiets of te paard, kom tot rust op een van de kampeerterreinen of bezoek het speelbos Chaam.

Liesbos

Karakteristiek voor het Liesbos zijn de monumentale lanen. Ze zijn in de 17e eeuw aangelegd voor de jacht van de adellijke eigenaren. De jachtstoet kon zich er snel en comfortabel over verplaatsen. Tegenwoordig is het bos grotendeels natuurgebied. Dankzij de natte, voedselrijke, leemhoudende bodem groeien er bijzondere planten. In het voorjaar levert dit vaak kleurige verrassingen op.

Vuchtpolder

De Lage Vuchtpolder is een oude polder ten noorden van de stad Breda. Het is een open en waterrijk gebied waar landbouw en natuur elkaar afwisselen. Weidevogels als de grutto en de kievit voelen zich hier thuis en ook zeldzame planten als de grote pimpernel of de wilde bertram. De polder vormde in de 17e eeuw het decor voor belegeringen van de stad Breda door de Spanjaarden. Hiervan zijn nog restanten te vinden.

Spinolaschans

Tussen Terheijden en Breda ligt de Spinolaschans. Deze werd door veldheer Spinola aangelegd om de stad af te sluiten tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Een linie van vijftig kilometer zorgde ervoor dat het voedsel de stad niet meer kon bereiken. Militairen lopen er niet meer, de contouren van het verdedigingsbouwwerk zijn alleen nog vanuit de lucht te zien. Flora en fauna overheersen nu op dit vroegere strijdtoneel. Voor meer informatie en routes: zuiderwaterlinie.nl 

Markdal

Het Markdal ligt tussen Breda en de grens met België. Eind jaren 60 van de vorige eeuw is de rivier Mark gekanaliseerd. Dit gebeurde om wateroverlast te voorkomen. Ook de landbouw had er veel baat bij. Sinds 2004 meandert de Mark weer. En is het Markdal een natuurontwikkelingsgebied met volop mogelijkheden om te wandelen en te fietsen.

Ochtenddauw op de Strijbeekse Heide

Strijbeekse Heide

Heel lang ging het niet goed met de Strijbeekse Heide. Vennen verdroogden en de bodem verzuurde. Hierdoor groeiden de heideterreinen dicht en verdween de oorspronkelijke flora en fauna. Het gebied veranderde in een dicht naaldbos zonder veel natuurlijke diversiteit. Sinds 1990 wordt de verdroging tegengegaan. Vennen zijn uitgebaggerd, delen van het gebied geplagd, doorgaande wegen afgesloten en recreatieweitjes opgeheven. Verdwenen heideplanten en -vogels zijn teruggekomen. De Strijbeekse Heide is volop in ontwikkeling. Genoeg reden om nu alvast een kijkje te komen nemen!

Ulvenhoutse Bos

Boswachterij Ulvenhoutse Bos bestaat uit het Sint-Annabos, het Voorbos, het Nieuwbos, het Prinsenbos en het Chaambos. Sommige stukken in het Voorbos en Chaambos zijn zo’n 1.000 jaar oud. Dit is heel bijzonder, zulke oude bossen komen in Nederland bijna niet meer voor. U kunt er wandelen, fietsen of met een gids op stap in loof- en naaldbossen met slootjes en greppels waarin opkwellend grondwater staat.

Dorst

Boswachterij Dorst, een bos van ongeveer 1.000 hectare tussen Breda, Oosterhout en Tilburg. De komende jaren zullen deze steden zo ver doorgroeien dat de boswachterij omsloten wordt door het stedelijke netwerk. Voor Staatsbosbeheer reden zich te bezinnen op de functie van het bos in de toekomst. De boswachterij Dorst verandert van een productiebos in een parkachtige omgeving waar de stedelingen kunnen recreëren. Landschapsarchitect Berno Strootman ontwierp hiervoor een stadspark met vijf geprofileerde landschappen. De buitenste rand vormt het overgangsgebied van stad naar natuur, in de binnenste kern krijgt de natuur de vrije hand.