Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Baronie van Breda

Statige bossen met lange lanen, vennetjes en beken. De prachtig meanderende Mark. De Baronie van Breda ademt historie.

Over de Baronie van Breda

De Baronie van Breda bestaat uit verschillende natuurgebieden met elk een eigen karakter.

Mastbos

'De achtertuin van Breda' klinkt oneerbiedig voor een statig bos als het Mastbos in de Baronie van Breda. Met een verleden van Nassause prinsen, maar ook van stropers, sprokkelaars en lichtekooien. Een bos dat zich vijfhonderd jaar na aanleg pas echt begint te ontwikkelen. Oeroude grove dennen vol zangvogels. Zomereiken waaronder het heerlijk wandelen is. Lange lanen, vijvers en vennetjes. Het Mastbos: een deftige dame in haar tweede jeugd.

Chaamse Bossen

Waar ooit zandverstuivingen en natte heide lagen, is tussen 1900 en 1934 boswachterij Chaamse Bossen aangelegd. Het gebied werd ontwaterd en natte plekken werden omgezet in grasland. Hieraan dankt het gebied zijn verrassende afwisseling. Nu worden voormalige landbouwgebieden weer in oude staat teruggebracht. Zo ontstaan weer vennen en moerasgebieden. Verken de bossen te voet, per fiets of te paard, kom tot rust op een van de kampeerterreinen of bezoek het speelbos Chaam.

Liesbos

Karakteristiek voor het Liesbos zijn de monumentale lanen. Ze zijn in de 17e eeuw aangelegd voor de jacht van de adellijke eigenaren. De jachtstoet kon zich er snel en comfortabel over verplaatsen. Tegenwoordig is het bos grotendeels natuurgebied. Dankzij de natte, voedselrijke, leemhoudende bodem groeien er bijzondere planten. In het voorjaar levert dit vaak kleurige verrassingen op.

Vuchtpolder

De Lage Vuchtpolder is een oude polder ten noorden van de stad Breda. Het is een open en waterrijk gebied waar landbouw en natuur elkaar afwisselen. Weidevogels als de grutto en de kievit voelen zich hier thuis en ook zeldzame planten als de grote pimpernel of de wilde bertram. De polder vormde in de 17e eeuw het decor voor belegeringen van de stad Breda door de Spanjaarden. Hiervan zijn nog restanten te vinden.

Spinolaschans

Tussen Terheijden en Breda ligt de Spinolaschans. Deze werd door veldheer Spinola aangelegd om de stad af te sluiten tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Een linie van vijftig kilometer zorgde ervoor dat het voedsel de stad niet meer kon bereiken. Militairen lopen er niet meer, de contouren van het verdedigingsbouwwerk zijn alleen nog vanuit de lucht te zien. Flora en fauna overheersen nu op dit vroegere strijdtoneel. Voor meer informatie en routes: zuiderwaterlinie.nl 

Markdal

Het Markdal ligt tussen Breda en de grens met België. Eind jaren 60 van de vorige eeuw is de rivier Mark gekanaliseerd. Dit gebeurde om wateroverlast te voorkomen. Ook de landbouw had er veel baat bij. Sinds 2004 meandert de Mark weer. En is het Markdal een natuurontwikkelingsgebied met volop mogelijkheden om te wandelen en te fietsen.

Strijbeekse Heide

Heel lang ging het niet goed met de Strijbeekse Heide. Vennen verdroogden en de bodem verzuurde. Hierdoor groeiden de heideterreinen dicht en verdween de oorspronkelijke flora en fauna. Het gebied veranderde in een dicht naaldbos zonder veel natuurlijke diversiteit. Sinds 1990 wordt de verdroging tegengegaan. Vennen zijn uitgebaggerd, delen van het gebied geplagd, doorgaande wegen afgesloten en recreatieweitjes opgeheven. Verdwenen heideplanten en -vogels zijn teruggekomen. De Strijbeekse Heide is volop in ontwikkeling. Genoeg reden om nu alvast een kijkje te komen nemen!

Ulvenhoutse Voorbos

Boswachterij Ulvenhoutse Bos bestaat uit het Sint-Annabos, het Voorbos, het Nieuwbos, het Prinsenbos en het Chaambos. Sommige stukken in het Voorbos en Chaambos zijn zo’n 1.000 jaar oud. Dit is heel bijzonder, zulke oude bossen komen in Nederland bijna niet meer voor. U kunt er wandelen, fietsen of met een gids op stap in loof- en naaldbossen met slootjes en greppels waarin opkwellend grondwater staat.

Dorst

Boswachterij Dorst, een bos van ongeveer 1.000 hectare tussen Breda, Oosterhout en Tilburg. De komende jaren zullen deze steden zo ver doorgroeien dat de boswachterij omsloten wordt door het stedelijke netwerk. Voor Staatsbosbeheer reden zich te bezinnen op de functie van het bos in de toekomst. De boswachterij Dorst verandert van een productiebos in een parkachtige omgeving waar de stedelingen kunnen recreëren. Landschapsarchitect Berno Strootman ontwierp hiervoor een stadspark met vijf geprofileerde landschappen. De buitenste rand vormt het overgangsgebied van stad naar natuur, in de binnenste kern krijgt de natuur de vrije hand.

Boswachter Egbert Eilander
Baronie van Breda Boswachter van dit gebied
- Mastbos, Liesbos, Dorst, Ulvenhoutse voorbos en Spinolaschans: boswachter Egbert Eilander, 06-18073949; ------------------------- Strijbeekse Heide en Chaamse Bossen: boswachter Claudia Hertzer, 06-23222334.