Adviesgroepen

Jongerenraad

“Jongeren zijn de natuurbeschermers van de toekomst”, wordt vaak gezegd. Maar waarom zouden ze niet nu al actief meedenken over natuurbescherming? Staatsbosbeheer laat zich graag adviseren door de Jongerenraad, een enthousiaste en diverse groep van studenten en young professionals van 18 tot 28 jaar oud met een passie voor natuur. Maak kennis met het werk van de Jongerenraad en met de leden.

Wat doet de jongerenraad

De Jongerenraad adviseert Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd over diverse vraagstukken. Daarvoor spreken de leden met belanghebbenden. Bijvoorbeeld door straatinterviews te houden of een wilderniscafé te organiseren. Hun adviezen aan de directeur van Staatsbosbeheer zijn creatief en divers van vorm. Van een filmpje tot een presentatie en van een rapport tot een productplan. Daarmee krijgt Staatsbosbeheer beter inzicht in hoe jongeren natuur beleven en betrokken zijn bij natuur.

Wie zitten er in de Jongerenraad?

De Jongerenraad van Staatsbosbeheer is een diverse groep van ongeveer tien enthousiaste jongeren tussen de 18 en 28 jaar oud. We zijn een mix van studenten en young professionals die bij willen dragen aan de natuur in Nederland. De leden stellen zich voor.

Wout van Alst

"Al op jonge leeftijd vond ik het fantastisch om bij mijn opa en oma op en om het erf bezig te zijn in de natuur. Door mijn grote belangstelling voor de natuur koos ik destijds voor de opleiding Bos- en natuurbeheer op het mbo. Hier heb ik vooral tijdens mijn stages praktische ervaringen opgedaan en is mijn interesse in het vakgebied alleen maar groter geworden. Nu volg ik de opleiding Bos- en natuurbeheer op het hbo en hoop hier komende jaren mijn theoretische kennis te vergroten. Ik hoop mijn mix van enthousiasme en praktische en theoretische ervaringen in te kunnen zetten voor de adviezen van de Jongerenraad. Verder vind ik het belangrijk om jongeren meer te enthousiasmeren en zo ook meer bewustwording te creëren voor de natuur."

Reint-Jan van de Bunte

"Als geboren en getogen Veluwenaar ben ik meer dan verbonden met de natuur. Deze natuur beleven, kan alleen wanneer deze op een duurzame manier beschermd en benut wordt. Ik hoop daar via mijn studie Bos- en natuurbeheer en de Staatsbosbeheer Jongererenraad een steentje aan bij te dragen. Ik weet dat ook het maatschappelijke plaatje belangrijk is. Jongeren waarderen de natuur wanneer je ze er bij betrekt. Ik geloof dat ze de natuur dan ook zullen beschermen. En dat is het doel."

Maartje Gierveld

"Wonend in Nijmegen geniet ik volop van de mooie heuvelachtige omgeving. Met veel plezier verken ik de uiterwaarden, vennen en heiden. In mijn studies en werk houd ik mij voornamelijk bezig met representatie en inclusie in besluitvorming. Als lid van de Jongerenraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van een nog breder en nog meer divers maatschappelijk draagvlak voor natuurbescherming in Nederland. Want de natuur is er voor iedereen."

Joyce Haringa

"Ik werk bij een ecologisch adviesbureau op de GIS en data-afdeling. In mijn vrije tijd wandel en kampeer ik het liefst in de natuur. Ik kijk naar het landschap vanuit verschillende perspectieven. Niet alleen qua schaalniveau (van het kleinste dier of plantje tot watersystemen), maar ook vanuit verschillende thema's (zoals cultuurhistorie of recreatie). Ik zie kansen in het verbinden van alle perspectieven, om te benadrukken dat de natuur (nóg) waardevoller is dan we vaak denken. Dit hoop ik te bereiken in de Jongerenraad door het combineren van onze kennis en ervaring."

Tessa Nauta

Mensen zijn onderdeel van de natuur. Juist in het volle Nederland is het belangrijk om als mens samen met de natuur te leven en hier ruimte voor vrij te (blijven) maken. De natuur heeft ons veel moois te bieden, maar heeft ook onze bescherming hard nodig. Ik heb sociale geografie en global challenges for sustainability gestudeerd, en krijg veel energie van nadenken over de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Momenteel ben ik Rijkstrainee bij het Rijksvastgoedbedrijf, waar ik me bezig houd met duurzaamheid binnen en op de gronden van de Rijksoverheid. Bij de Jongerenraad hoop ik bruikbaar advies te kunnen geven, en zo ook de stem van en voor jongeren te vertegenwoordigen.

Elizabeth Verkuil

"Ik heb op meerdere plekken in Nederland gewoond en dus al vroeg veel van de diversiteit van het landschap meegekregen. Nu woon ik midden in de stad Utrecht, dan kun je snel de connectie met het landschap kwijtraken. In de eeuwen die achter ons liggen, leefden mensen vaak meer in harmonie met het landschap en dat intrigeert mij. Het ontstaan van landschappen heeft mijn interesse en daarom heb ik een master Landschapsgeschiedenis gedaan. Nederland was Nederland niet geweest zonder aandacht voor landschap. Ik zet me graag in voor meer bewustzijn van de waarde van natuur en landschap."

Emma Lemmers

"Natuur en recreatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik heb een HBO als masteropleiding afgerond in toerisme en bestemmingsontwikkeling en ben werkzaam in het vrijetijdsdomein. Deze achtergrond heeft mijn liefde voor reizen vergroot, maar heeft me tevens bewust gemaakt van het cruciale belang om de natuur te koesteren. Het is een uitdagende balans om bezoekers te stimuleren om van de natuur te genieten - zodat zij waardering ontwikkelen en zich inzetten voor natuurbehoud - en tegelijkertijd de natuur niet te overbelasten met deze bezoeken. Dit complexe vraagstuk fascineert me. Over dit soort vragen wil ik nadenken, samen met generatiegenoten. Want wij zijn de toekomst en samen moeten we de natuur beschermen."

Alexander Schneidt

"Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in de natuur. Ik ben al van jongs af aan bezig met vrijwilligerswerk in verschillende vormen van natuurbescherming. Ook ben ik bezig met mijn master aardwetenschappen. Als aardwetenschapper heb ik veel in het veld gestaan, en kijk ik naar de natuur vanuit net een andere invalshoek. De fysische kant van de natuur, de ondergrond en haar geschiedenis, is minstens zo mooi als wat er bovenop groeit. Ik hoop me daarmee, en mijn liefde voor natuurlijke en menselijke diversiteit, in te zetten voor de natuur."

Leonie Geurts

"Geboren in het rivierengebied, weet ik als geen ander hoe het is om lekker door de natuur te struinen en alles even te laten voor wat het is. Het is daarom van belang dat we onze natuur goed beschermen! Voor en tijdens mijn opleiding Bos- en natuurbeheer liep ik veel tussen de koeien voor een veevoederbedrijf. In mijn huidige baan kan ik natuur en agrarische kennis combineren. Ik hoop mijn enthousiasme en kennis om te kunnen zetten in mooie adviezen voor Staatsbosbeheer!"

Contact
jongerenraad in Biesbosch
Jongerenraad Staatsbosbeheer
   

Adviesgroepen

Staatsbosbeheer zet zich in voor het beschermen, beleven en benutten van de natuur en wil graag dat natuur dicht bij de mensen is en blijft. Wij laten ons daarom adviseren door verschillende advies- en gebruikersgroepen. De Jongerenraad is één van die adviesgroepen.

Adviesgroepen Staatsbosbeheer