Nieuws

Effectieve afrastering weert Veluwse wolf

  • 13 mei 2020

Nieuwe beelden van een wildcamera op de Veluwe laten zien hoe een wolf wordt tegengehouden door een elektrisch raster rond een schaapskudde. Dit toont aan dat deze wolfwerende maatregelen effectief zijn.

Sinds de komst van de wolf op de Veluwe in 2018 hebben vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging samen met de betrokken terreinbeheerders wildcamera’s geplaatst in het aangewezen leefgebied van de wolf. Deze monitoring gebeurt in opdracht van BIJ12. De wolf is al meermaals vastgelegd op camera. Op deze nieuwe beelden van een camera op de Veluwe is duidelijk te zien dat de genomen wolfwerende maatregelen effectief zijn. De wolf zoekt een opening in het elektrisch raster om bij de schapen te komen en duwt tegen het raster, maar laat zich afschrikken door de stroom. Uiteindelijk maakt de wolf rechtsomkeert en laat de schapen met rust.

 

Omheining

Voor de bescherming van deze schaapskudde is gebruik gemaakt van een fijnmazig elektrisch netwerk, gemaakt van flexibel materiaal, een zogenoemd flexinet. Dat is een verplaatsbare afrastering bestaande uit lichte paaltjes en een gaasraster met stroomdraden die zijn aangesloten op een schrikdraadklok. Deze omheining voldoet aan de basisprincipes voor wolfwerende voorzieningen waarover consensus bestaat en die ook gelden voor vaste afrasteringen: een hoogte van 120 centimeter, voorzien van stroomdraden, met hoogstens 20 centimeter tussen de onderste draden en een spanning van ten minste 4.500 Volt.

Afrastering is het meest effectief

Deze schaapskudde is onderdeel van een onderzoek dat het gedrag van wolven en schapen onderzoekt om schade van wolven in Nederland zo laag mogelijk te houden. Dit sluit aan bij de gebiedsgerichte preventie van wolvenschade op de Veluwe waar de wolvencommissie sinds vorig jaar aan werkt. Dit gebiedsgericht preventieplan zal als basis dienen voor de provinciale subsidieregeling van wolfwerende maatregelen. Het preventieplan bevat adviezen voor de financiële ondersteuning van schapen- en geitenhouders voor het plaatsen van vaste en verplaatsbare afrasteringen die de wolf kunnen tegenhouden. De commissie acht afrasteringsmaatregelen het meest effectief om schade aan landbouwhuisdieren in Gelderland te voorkomen.

Goede samenwerking

Voorzitter van de wolvencommissie Pieter van Geel: "Het is goed om te zien dat de wolf rechtsomkeert maakt bij dit wolfwerend raster. De komst van de wolf vraagt veel van dierhouders. Zij moeten maatregelen nemen die eerder niet nodig waren, maar ze staan er niet alleen voor. De provincie Gelderland ondersteunt hen financieel om op korte termijn maatregelen te nemen die wolvenaanvallen voorkomen en tegelijkertijd een goede bedrijfsvoering niet in de weg staan."

Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt bij de Zoogdiervereniging: “Als samenleving willen we dat schapen, geiten en andere landbouwhuisdieren veilig kunnen grazen en dat ook blijvend weides en natuurterreinen worden begraasd. Voorzienbare risico’s als gevolg van de komst van de wolf moeten zo veel mogelijk worden beperkt. Dat voorkomt onnodig leed voor het vee en voor de veehouder.

Laurens Jansen, boswachter Staatsbosbeheer: "De wolven op de Veluwe worden nauw gevolgd door terreinbeheerders en vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt. Staatsbosbeheer ziet de wolf als een waardevol dier dat een positieve rol in de Nederlandse ecosystemen kan vervullen. Wij zetten onze kennis in om de wolf te beschermen in zijn nieuwe leefgebied, en tot een goede samenwerking en draagvlak te komen tussen boer, boswachter en schaapsherder."

Meer over dit onderwerp