Westerkwartier

Weide, akkers, moeras en heide. En een bodem die verandert van zeeklei naar veen naar zand. Het Westerkwartier heeft alles!

Rijke natuur in het Westerkwartier

Ten westen van de stad Groningen beleef je steeds een ander landschap. De bodem verandert van zeeklei naar veen naar zand. Dit geeft je de ene keer weides en akkers, dan weer moeras en heide, en zelfs besloten weilandjes met dichte houtsingels.

Ten noorden van het Van Starkenborghkanaal slingeren de weggetjes net als de dijken en zijn de dorpjes op verhogingen gebouwd. Op het veen ten zuiden van het kanaal zie je juist kleinschalig landschap met weilanden door houtsingels omgeven.

Het Westerkwartier heeft veel variatie aan natuur. De lage graslanden zijn erg belangrijk voor weidevogels en orchideeën. In de Doezumermieden vind je veenplassen en moerasbosjes; restanten van de turfwinning. Vlakbij Trimunt ligt Jilt Dijksheide, het enig overgebleven heideveld in het Westerkwartier. Natuur met grote variatie dus, om heerlijk te wandelen.

Wat zegt de boswachter?