Twente

Zoek je de sfeer van het boerenland van vroeger? In Twente vind je het nog. Net als Nederlandse mooiste hoogvenen en beekdalen.

Werk in uitvoering

Een overzicht van natuurherstelprojecten en andere werkzaamheden van Staatsbosbeheer in Twente.

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen

In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het hoogveen. In het kader van het PAS-programma wordt het waterpeil verhoogd, zodat veenmossen zich weer ontwikkelen en de droge heide herstelt.

Meer informatie
Bevroren pijpestrootje

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten