Twente

Zoek je de sfeer van het boerenland van vroeger? In Twente vind je het nog. Net als Nederlandse mooiste hoogvenen en beekdalen.

Werk in uitvoering

Een overzicht van natuurherstelprojecten en andere werkzaamheden van Staatsbosbeheer in Twente.

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen

In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het hoogveen. Deze herstelmaatregelen maken deel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Provincie Overijssel.

Bevroren pijpestrootje

Natuurherstel Springendal

In het Springendal versterkt Staatsbosbeheer het beekdal- en heidelandschap. Onze werkzaamheden zijn onderdeel van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot.

Droge heide in Springendal

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten