Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Coronamaatregelen: Houd afstand, vermijd drukke plekken en momenten en volg aanwijzingen van boswachters. Tips en richtlijnen

Contact

Kuinderbos

Het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder op de voormalige zeebodem van de Zuiderzee. Een rijk en afwisselend bos van formaat.

Over het Kuinderbos

Zeldzame varens en bergplanten en de aanwezigheid van meer dan vijfhonderd soorten nachtvlinders. Tel daar bij op de aanwezigheid van broedvogels, waarvan er veel op de rode lijst staan, en een enorme populatie ringslangen. Dan snapt iedereen hoe belangrijk het Kuinderbos is. Je vindt hier plant- en diersoorten die in andere delen van ons land niet meer voorkomen. Het gebied kent een lange, interessante geschiedenis van ridders en heren, haven- en handelsactiviteiten. Van droogte, beploeging, begreppeling en grillen van de natuur zelf.

50 jaar bos onder zeeniveau

In 1941 vielen hier gronden van de voormalige Zuiderzee droog. Een jaar later werden de eerste percelen geploegd en begreppeld. En tussen 1949 en 1956 werd het Kuinderbos aangeplant. In plaats van de voor die tijd gebruikelijke strakke rijen en lijnen, werd gekozen voor diversiteit. In het Kuinderbos vind je veel verschillende boomsoorten. Dat had ook een praktische reden: na de drooglegging werd geëxperimenteerd welke soorten zich op de voormalige zeebodem het best thuis voelden. Wie goed om zich heen kijkt, ontdekt naast fijn- en sitkasparren, lariksen, Corsicaanse dennen, eiken, beuken, essen, esdoorns, berk en de zogenaamde pionierboomsoorten als populier en wilg.

Diversiteit

Maar diversiteit vind je hier ook in de vele recreatieve mogelijkheden die het Kuinderbos biedt. Heerlijk banjeren met je laarzen door de natte delen van het gebied. Een ommetje maken over een van de verharde paden. Onderweg kom je broedhopen tegen voor ringslangen en vang je een glimp op van een groene specht of ijsvogel. En overal in het gebied kom je het verleden tegen. Zoals de restanten van de Kuinderburcht en van de oude haven die dateert uit de Middeleeuwen, toen Kuinre een florerende handelsplaats was. Of de meetstoelen die herinneren aan de periode van de drooglegging, toen het gebied in kaart moest worden gebracht.

Educatie en werkervaring

Het Kuinderbos wordt ook gebruikt door scholen en natuurverenigingen, die komen voor rondleidingen, workshops en educatie. Reclassering Nederland zet hier mensen met een werkstraf in bij het beheer van het gebied. En het bos is een leerwerkplek voor stagiairs van MBO-opleidingen op het gebied van bos- en natuurbeheer.

Nieuwe natuur

Aan de westkant van het Kuinderbos ligt het Schoterveld: nieuwe natuur met een grote plas die dient als rustplek voor kuif- en krakeenden. Waar het stromende water de Schoterweg en het Schoterpad kruist, zijn faunapassages met een raster aan weerskanten aangelegd. Zo kunnen kleine zoogdieren, zoals vos, das en otter, veilig oversteken.