Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Kop van Drenthe

Prehistorische urnenvelden, grafheuvels en 21e-eeuwse natuurontwikkeling. In de Kop van Drenthe liggen ze vlak bij elkaar.

Over de Kop van Drenthe

In het noorden van Drenthe is de natuur gevarieerd en vol sporen uit het verleden. De verschillende gebieden in de Kop van Drenthe hebben allen hun eigen geschiedenis, flora en fauna.

Flora en fauna in de Kop van Drenthe

In een wedstrijdje over het meest gevarieerde gebied van Nederland gooit de Kop van Drenthe hoge ogen. Je vindt er bos, hoogveen, natte en droge heide, natte graslanden, beken en moeras. In de Kop van Drenthe komt de gladde slang nog voor. Boven de beken vliegen bijzondere libellen als de weidebeekjuffer en witsnuitlibellen. In de natte en voedselarme graslanden en heideterreinen zijn bijzondere planten als de beenbreek, klokjesgentiaan en breedbladige orchis te vinden.

Aan zoogdieren ook geen gebrek in dit gebied. Nog niet zo lang geleden keerde de das terug in de streek. In de boswachterij Veenhuizen komt de schuwe en zeldzame boommarter voor. De Onlanden heeft voor de liefhebbers van moeras- en weidevogels veel te bieden, terwijl je in de beekdalen bijvoorbeeld ook de grauwe klauwier kunt tegenkomen.

Noordsche Veld

Het Noordsche Veld werd al in de prehistorie bewoond door mensen. Er liggen tientallen grafheuvels, een urnenveld, sporen van oude nederzettingen en prehistorische akkers (celtic fields) en een hunebed. De heide, de grazende Schotse Hooglanders en Nederlandse landgeiten en het weidse uitzicht vragen om een bezoek.

Landgoed Mensinge

Mensinge wordt dan wel een landgoed genoemd, maar van pracht en praal is niet echt sprake. In en rond Mensinge werd vroeger hard gewerkt om de woeste gronden in te planten met bos. De laatste stukken heide werden hier pas vlak voor de Tweede Wereldoorlog omgevormd. Staatsbosbeheer heeft samen met de Gebruikersgroep Mensinge een visie opgesteld die de interessante geschiedenis van het gebied weer beter zichtbaar moet maken.

De Onlanden

Op de grens van Drenthe en Groningen liggen De Onlanden. In dit gebied tussen de stad Groningen en het Leekstermeer worden waterberging en natuurontwikkeling gecombineerd. Op deze manier ontstaat een aangesloten gebied van meer dan 2.300 hectare, waar moeras, graslanden, houtwallen en petgaten elkaar afwisselen. Het gebied is bij uitstek geschikt per kano, fiets of te voet van te genieten.