Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Coronamaatregelen: Houd afstand, vermijd drukke plekken en momenten en volg aanwijzingen van boswachters. Tips en richtlijnen

Contact

Hart van Drenthe

Uitgestrekte boswachterijen met heide, stuifzand, vennen en beekdalen. In het Hart van Drenthe beleef je de wildernis.

Over het Hart van Drenthe

Het Hart van Drenthe maakt deel uit van het Nationaal Park Drentsche Aa. Het is het brongebied van veel beken in Drenthe en een plek waar je als bezoeker nog echt de wildernis kunt beleven.

Echte natuur komt niet vanzelf

Voordat de natuur zichzelf kan zijn, moet de uitgangssituatie goed zijn. Menselijke ingrepen die nu natuurlijke processen verstoren moeten ongedaan worden gemaakt. Zo worden gegraven sloten gedempt en zal bos in de lage delen door vernatting veranderen in moerasbos. Ook wordt er gekapt in aangeplante productiebossen met overwegend naaldhoutsoorten om ruimte te maken voor natuurlijke verjonging van loofbomen. Bij de aanleg van het bos zijn ooit bosvakken gemaakt van 300x300 meter terwijl we nu juist weer terug willen naar een gebied waar scherpe grenzen tussen bossen, vennetjes en beekdalen vervagen.

Veranderen vraagt voorzichtigheid

Bij de omvorming moet er natuurlijk uiterst voorzichtig omgesprongen worden met de zeldzame dieren en planten die nu in het gebied leven en groeien.  Zo komen de vlindersoorten veenbesparelmoervlinder en het veenhooibeestje, alleen nog in enkele vennen of veengebieden in Drenthe voor.  Het gebied is eveneens een adderbolwerk. Als de veranderingen te ingrijpend zijn en het hele gebied in bos zou veranderen, zou de adder het erg moeilijk krijgen. Daarom blijven sommige delen ook open.

Donker en stil

Verstedelijking, landbouw, industrie en wegen zorgen er voor dat je op steeds minder plekken in Nederland echte stilte of duisternis kunt ervaren. Behalve in het  Hart van Drenthe. Hier is het nog stil, doodstil. En donker. Satellietbeelden tonen ’s nachts een grote, donkere plek in het Hart van Drenthe. Er is vrijwel geen lichtvervuiling waardoor je hier nog een overweldigende sterrenhemel kunt zien.

Topnatuur

Dwars door het Grolloërveen loopt de lange houten fiets-, en wandelbrug. Vanaf deze brug is het uitzicht over de vennen in alle jaargetijden prachtig. Maar ook vanaf de uitkijktoren bij natuurontwikkelingsgebied Holmers/Halkenbroek heb je een spectaculair uitzicht over vennen en één van de brongebieden van de Drentsche Aa.

Nadat de Holmers is ingericht is de soortenrijkdom spectaculair toegenomen. Zelfs Staatsbosbeheer had dat niet verwacht. Naast vele zeldzame plantensoorten vind je er veenbes, wollegras, veenpluis, lavendelheide en kleine-, en ronde zonnedauw. Met vogels als blauwborst, roerdomp, veldleeuwerik en watersnip is het Hart van Drenthe eveneens een waar vogelparadijs.

Volg de das

Dassen bouwen hun burchten graag op droge plekken en foerageren in de nattere beekdalen. En daarvan zijn er genoeg te vinden in Drenthe. Ruim 150 dassenburchten zijn er geteld, met een geschatte populatie van 450 dieren. In de ouder wordende bossen vinden de dassen beschutting en er wordt ook niet gejaagd in dit gebied.

In het kader van het Jaar van de Das plaatste Staatsbosbeheer in 2015 webcams bij een dassenburcht in Hart van Drenthe. Via een speciale website kon iedereen live meekijken naar het wel en wee van een dassenfamilie. Bekijk de samenvatting van de webcambeelden van 2015 of het overzicht van alle dassenfilmpjes op YouTube.