Gelderse Poort

Een ruig gebied, vol wilde paarden en runderen, bevers en duizenden ganzen. En de rivier, die hier gewoon mag overstromen.

Over de Gelderse Poort

Nederland is een echt rivierenland. Eeuwenlang kronkelden de grote rivieren door het lage land. Ze brachten zand, klei en slib. Wierpen nieuw land op en overstroomden dat weer. Toen de mens de rivier temde, verdween de riviernatuur. Er kwamen dijken en kunstmatige oevers. De uiterwaarden werden weiland en bouwland. ‘s Winters en in het voorjaar staan delen van de uiterwaarden onder water. Zorg voor warme kleding, want in de open vlakte kan de wind flink opsteken.

Het ontstaan van het landschap

De Gelderse Poort ligt aan het begin van de Nederlandse rivierdelta. Staatsbosbeheer is hard bezig met het herstel van het oude rivierlandschap. In de Gelderse Poort worden kilometers oeverland teruggegeven aan de rivier. De Millingerwaard was als eerste aan de beurt. Daarna volgden andere gebieden zoals de Groenlanden, Bisonbaai, Klompenwaard, Erlecomsche Waard, Oude Waal en recent de Stadswaard. Landbouwgrond maakte plaats voor nieuwe natuur. Het resultaat is verbluffend. 

Flora en fauna

In de uiterwaarden zal weer plaats zijn voor nevengeulen, oftewel zijriviertjes. Daarin kunnen vissen hun eitjes leggen. Er zullen spontaan rivierbossen opschieten, zogenaamde ooibossen. Overal ontstaan plassen, moerassen en ruige bosjes. Een paradijs voor vissen, vogels en insecten. Jaarlijks overwinteren meer dan 150.000 ganzen in de Gelderse Poort. En overal duiken nieuwe plantjes op. De bevers, dassen, zeearenden en visarenden voelen zich nu al thuis in de Gelderse Poort. En straks misschien ook edelherten. In de uiterwaarden grazen wilde paarden en runderen. Houd veilige afstand, vooral als ze jongen hebben.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten